Archiwum z dnia: 16 sierpnia 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PAMIĘTAĆ O BOŻYM DZIAŁANIU W SWOJEJ HISTORII

16.08.2019, piątek , Św. Stefana Węgierskiego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Jozuego 24, 1-13

Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy się stawili przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu:
«Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Po drugiej stronie Rzeki mieszkali od starodawnych czasów wasi przodkowie: Terach, ojciec Abrahama i Nachora, którzy służyli cudzym bogom, lecz Ja wziąłem ojca waszego, Abrahama, z kraju po drugiej stronie Rzeki i przeprowadziłem go przez całą ziemię Kanaan, i rozmnożyłem ród jego, dając mu Izaaka. Izaakowi dałem Jakuba i Ezawa, Ezawowi dałem w posiadanie górę Seir; Jakub i jego synowie wyruszyli do Egiptu. Następnie powołałem Mojżesza i Aarona i ukarałem Egipt tym wszystkim, co sprawiłem pośrodku niego, a wtedy was wyprowadziłem. Ja wyprowadziłem przodków waszych z Egiptu; i przybyliście nad morze; Egipcjanie ścigali przodków waszych na rydwanach i konno aż do Morza Czerwonego. Wołali wtedy do Pana, i rozciągnął gęstą mgłę między wami i Egipcjanami, po czym sprowadził na nich morze – i przykryło ich. Widzieliście własnymi oczami, co uczyniłem w Egipcie. Potem przebywaliście długi czas na pustyni.
Zaprowadziłem was później do kraju Amorytów mieszkających za Jordanem; walczyli z wami, lecz Ja wydałem ich w wasze ręce. Zajęliście wtedy ich kraj, a Ja wytraciłem ich przed wami. Również powstał Balak, syn Sippora, król Moabu, i walczył z Izraelem. Posłał też i wezwał Balaama, syna Beora, by wam złorzeczył. Lecz Ja nie chciałem słuchać Balaama; musiał on was błogosławić, a Ja wybawiłem was z jego rąk.
Przeprawiliście się następnie przez Jordan i przyszliście do Jerycha. Mieszkańcy Jerycha walczyli z wami, a również Amoryci, Peryzzyci, Kananejczycy, Chittyci, Girgaszyci, Chiwwici i Jebusyci, lecz wydałem ich w wasze ręce.
Wysłałem przed wami szerszenie, które wypędziły sprzed oblicza waszego dwóch królów amoryckich. Nie dokonało się to ani waszym mieczem, ani łukiem. Dałem wam ziemię, około której nie trudziliście się, i miasta, których wy nie budowaliście, a w nich zamieszkaliście. Winnice i drzewa oliwne, których nie sadziliście, dają wam dziś pożywienie».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W dzisiejszym Słowie zwróć uwagę na to, w jaki sposób Bóg prowadził swój wybrany naród – nieustannie powtarzają się słowa “przeprowadziłem”, “rozmnożyłem”, “dałem wam”, “wyprowadziłem”, “wybawiłem was” i podobne, które pokazują, jak bardzo Bóg był ze swoim narodem, który wybrał i jak bardzo dbał o niego.  W opisach historii wielu znaczących postaci Starego Testamentu powtarzają się nieustannie te same słowa: “Pan był z nim” – Józefem, Mojżeszem, Jozuem, Gedeonem. Pan wśród swojego ludu oznacza wszelkie błogosławieństwo jakie niesie Jego obecność, bo jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8,31). Czy Pan jest z tobą, ze mną? Jeśli zaprosiłeś Jezusa do swojego życia, to tak, ponieważ On został nazwany “Emmanuel”, to znaczy Bóg z nami.
  • “Nie chodzi o to, aby rozumieć, ale pamiętać” – tak powiedział do Romana Brandstettera jego nauczyciel Biblii. Bóg przypominał Izraelowi, jak go prowadził i wyprowadzał z wszelkich niebezpieczeństw. Wracaj do swojej historii życia i patrz jak Bóg Ciebie prowadził. W ten sposób wzmocnisz swe siły, zyskasz nadzieję, wzmocnisz wiarę. Proś Ducha Bożego, aby ci ją rozświetlił, aby pokazał ci Bożą wierność, Jego troskę o ciebie, Jego prowadzenie i także Jego bezradność – bezradność Boga, która rozbijała się o twój grzech, o twoją niechęć pójścia za Nim, za Jego Słowem, za Jego wezwaniem.
  • A może dojdziesz do wniosku, że twoja historia z Bogiem gdzieś się zagubiła, została przerwana, albo tak naprawdę się jeszcze nie rozpoczęła? Może dojdziesz do wniosku, że niewiele życia ci pozostało i nie warto się już wysilać? Tak naprawdę nie ma to wielkiego znaczenia, przecież w przypowieści o robotnikach w winnicy nawet ci, którzy rozpoczęli pracę u schyłku dnia, otrzymali także denara – tę samą zapłatę, to samo błogosławieństwo, co wszyscy. Dlatego rozpocznij lub odnów dziś swoją przygodę i historię z Panem. Twój denar czeka na ciebie.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, przypomnij mi Twoją obecność w historii mojego życia, Twoje prowadzenie, troskę o mnie. Bądź nadal w nim obecny, bądź “Bogiem ze mną”.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?