Archiwum miesięcy: Lipiec 2020

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODWAŻNIE SIĘGAĆ PO WIĘCEJ

31.07.2020, piątek , Św. Ignacego z Loyoli

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 14, 25-33

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”.
Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Zwrot “mieć w nienawiści”, to oczywiście nie wezwanie do nienawidzenia, ale hiperbola, taka figura literacka, która ma pokazać wyjątkową wagę tego, co najważniejsze – wyboru Jezusa. W drugim podobnym zwrocie “wyrzekać się wszystkiego” chodzi o to samo, o postawienie Jezusa na pierwszym miejscu w życiu. Mocne stwierdzenia – Jezus ma być ważniejszy od ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego. Nie mówiąc nawet o pracy, wypoczynku, pasjach życiowych. Pięknie komentuje to dzisiejszy patron – św. Ignacy z Loyoli: celem życia człowieka jest oddawanie czci i służenie Bogu, czyli stawianie Go na pierwszym miejscu. Wszystko inne jest po to, aby służyło mi w osiąganiu tego celu. Taki krótki test wakacyjny na ważność Jezusa – wypoczywam z Nim, czy na czas wypoczynku biorę sobie także wolne od relacji z Nim?
  • Gdy tak myślę sobie o tym “wyrzekaniu się wszystkiego”, to zastanawiam się, czy to też do mnie, czy może tylko do księży, zakonników czy jakichś “nawiedzonych”? Ale wczytując się w ten fragment mocno do mnie dotarło, że to jest przecież mowa o wolności, bo umiejętność wyrzeczenia się, pozostawienia tego, co mam, otwiera na wolność, a to jak najbardziej coś, czego szukam. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus (Ga 5,1), ale ludzie mówią, że to Bóg im coś nakazuje i ich zniewala, ale czy to, co naprawdę zniewala nie znajduje się raczej na ziemi niż w niebie? Poza Chrystusem niż w Chrystusie? Nałogi, uzależnienia, przywiązania to coś typowego dla ziemi a nie nieba, prawda? 

  • Pośrodku dzisiejszego tekstu widzimy 2 rodzaje rozważnych ludzi, którzy starają się rozsądnie podchodzić do rzeczywistości. Nie mam na budowę? To nie zaczynam budować. Nie mam wojska, to nie idę na bitwę. Pochwała rozsądku i rozumu. Typowy człowiek tego świata. Ale św. Ignacy był zaprzeczeniem takiej postawy, nie kalkulował, chciał zawsze magis, to znaczy więcej. Czy nie używał rozumu? Ależ odwrotnie, jezuici byli zawsze awangardą nauki. Ale to więcej znaczyło – więcej służby bliźnim, chwały Boga, głoszenia Ewangelii. A gwarantem tego był Bóg, dlatego Ignacy i jego duchowi synowie nie pytali czy się da, tylko czy tego chce Bóg, czy taka jest Boża wola. Tak, bez Boga zostaje rozum i chłodna kalkulacja, z Bogiem – jest zawsze więcej.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, proszę Cie o odwagę zostawiania tego, co w moim życiu jest nieprzyjazne wobec Ciebie, prosze o Twojego Ducha – Ducha wolności.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

Następna strona »