Archiwum z dnia: 2 listopada 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO GŁOSIĆ ZMARTWYCHWSTANIE W JEZUSIE CHRYSTUSIE

02.11.2021, wtorek , Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek.
Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: «Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego». Po tych słowach wyzionął ducha.
Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany.
W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach.
Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Nie ma go tutaj. Zmartwychwstał”. To są słowa, które chyba każdy z nas powinien z wiarą wypowiedzieć przy grobie bliskiej osoby. Nawiedzenie grobu, zapalenie świecy jako symbol pamięci i modlitwa, to bardzo ważne gesty. Jednak dla mnie najważniejsze w tym momencie jest to, by uświadomić sobie, że śmierć nie jest końcem. Jezus Chrystus zmartwychwstał, wyszedł z grobu odrzucając kamień, który jak pieczęć zamykał w ciemności.
  • Doświadczenie śmierci kogoś bliskiego to bardzo trudny moment w życiu. Pamiętam, gdy umarł tragicznie mój tato a kilka miesięcy po nim moja siostra. Te wydarzenia uderzyły we mnie i moją rodzinę. Otworzyły wiele niezaleczonych ran i pozostawiły sprawy wciąż niezamknięte, niedopowiedziane a przez to bolesne. Jednak dzięki Panu Jezusowi, który przyszedł do mnie w słowie „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” [MT 11,28], zrozumiałem, iż moi bliscy zostali przyjęci przez Miłosiernego Boga. To dało mi nadzieję i pozwoliło przeżyć czas żałoby.
  • Dlatego gdy będziesz nawiedzał groby bliskich, przypomnij sobie fragment z Ewangelii o wskrzeszeniu Łazarza [J 11,1-44]. Jezus mówi tam „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?”. Jeśli więc wierzysz w to, módl się do Boga dziękując za życie tej osoby, jednocześnie prosząc świętych zmarłych o wstawiennictwo u Boga w trudnych sprawach, które może „zmieniają twe życie w grób”.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu dziękuję Ci za Zmartwychwstanie i że dałeś mi nadzieję na spotkanie z Tobą, Miłosiernym Bogiem. Proszę prowadź mnie w wierze, bym nigdy nie zwątpił w Twoją Miłość i prowadzenie na drodze do zbawienia.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?