Archiwum miesięcy: październik 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM WOŁAJĄC DO SIEBIE: SZEMA – SŁUCHAJ

31.10.2021, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Powtórzonego Prawa 6, 2-6

Mojżesz powiedział do ludu:
«Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć.
Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód.
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Żyjemy w kulturze, w której nikt nie chce nikogo słuchać. Ktoś może mieć wiele do powiedzenia, ale nie ma drugiej osoby, która chciałaby ją wysłuchać i posłuchać. Nie na darmo Bóg Izraela mówi do swojego ludu: Słuchaj Izraelu. Słuchanie i wsłuchiwanie się, nie jest prostą umiejętnością. Według hebrajskiego znaczenia słowa prawda – słuchać, przyjmować słowo Boże – to nie znaczy nadstawiać tylko ucha na prawdę, ale to znaczy otworzyć na nią swoje serce. I wprowadzać ją w życie. To znaczy po prostu być posłusznym, uległym.
  • Człowiek współczesny nie chce ani słuchać, ani być posłusznym, ani nikomu się podporządkować. Jesteśmy ludźmi tej epoki i w jakiś sposób nas to również dotyczy. Potrzebujemy wołać do Jezusa: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Ale także: Szema Izrael – Słuchaj Izraelu. Potrzebujemy powtarzać te zdania jak mantrę, aby to Słowo Boże przeobrażało nasze serce i nasze uszy.
  • Słowo Boże potrafi rodzić uległość i posłuszeństwo. Owo słowo: Słuchaj Izraelu, ma moc, aby zrodzić w nas miłość do Jezusa – Boga z nami. Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.
  • Potrzebujemy wołać do Jezusa, aby przekłuł nam uszy tak jak Słudze Pańskiemu z Księgi proroka Izajasza: Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem (Iz 50, 4b-5)
  • Czy jesteś człowiekiem, który chce słuchać? Czy jesteś człowiekiem posłuszeństwa – owocu słuchania?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za dar wiary. Proszę Cię o łaskę słuchania i posłuszeństwa usłyszanemu Słowu.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

Następna strona »