Archiwum z dnia: 19 listopada 2021

WCHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM DO ŚWIĄTYNI SŁOWA

19.11.2021, piątek , Bł. Salomei

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 19,45-48

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Nauczał codziennie w świątyni. To więcej, niż nauczanie tylko w szabat. Jezus codziennie czytał Słowo Boże i komentował je dla tych, którzy chcieli słuchać. On mówił, oni słuchali. Czy tak jest u mnie? Czy codziennie, lub przynajmniej często, sięgam po Biblię? Czy słucham tego, co Jezus ma mi do powiedzenia? Synagoga była wypełniona obecnością Słowa – zarówno tego spisanego na zwojach, jak i tego Wcielonego. Dziś świątynią Słowa jest Biblia – zarówno tego spisanego na zwojach, jak i tego Wcielonego… Czy jest ona również i moją świątynią?    
  • W jaki sposób ludzie okazują szacunek świątyniom? Rozmawiają przyciszonymi głosami, nie wchodzą zbyt skąpo ubrani, przychodzą punktualnie. W jaki sposób okazuję szacunek świątyni Pisma Świętego? W którym miejscu leży ono w moim domu? Czy myję ręce przed jego otwarciem? Czy kładę na nim różne przedmioty, jakby to była podstawka pod talerzyk z ciastkiem lub szafeczka na podręczne dokumenty? Czy moja Biblia ma w sobie choć jedną stronicę, która byłaby lekko zmarszczona po kontakcie z wilgocią moich łez?
  • Lud słuchał z zapartym tchem, dlatego faryzeusze się bali. Nie był to lud uzbrojony, zbuntowany, zjednoczony, gotowy do walki etc., by trzeba było się go bać. Był to lud słuchający. Gdy Izrael wędrował za Panem przez kolejne zawirowania i przygody, różne ludy także się go bały. Wiedziano, że dopóki ten naród słucha głosu swojego Boga i wypełnia polecenia, dopóty jest niezwyciężony, skuteczny w bitwach. Faryzeusze formalnie mieli władzę nad ludem, a jednak się bali. Władza Jezusa objawiała się w Słowie; nauczał ich jak ten, który ma władzę.  
  • Władza Słowa pochodzi od Stwórcy, który stwarzał Słowem świat. On rozkazał stworzeniom – i powstały. On buduje, uzdrawia, podnosi, wskrzesza, prostuje nasze życie Słowem. Ja mogę tak samo, bo jestem na Jego obraz i podobieństwo. Czy tak to u mnie wygląda? Jak mówię, co mówię o Bogu, świecie, sobie, innych ludziach? Czy błogosławię, czy stwarzam świat wokół siebie słowami duchowo płynącymi z Boga? Syr 21,26: Na ustach głupich jest ich serce, w sercu mądrych są ich usta.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Niech mi się stanie według Twego Słowa.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?