Archiwum miesięcy: maj 2024

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO Z WIARĄ PRZYJMOWAĆ SŁOWO

31.05.2024, piątek , Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Sofoniasza 3,14-18

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz się już bała złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: „Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce! Pan, twój Bóg, Mocarz, pośród ciebie, On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta”. Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Warto pomyśleć, dlaczego takie czytanie dostajemy w święto Maryi? Ta, która doskonale odpowiedziała Bogu, jest wzorem dla każdego wierzącego, jest symbolem zbawionego dziecka Bożego i Kościoła w całości. Maryja jest pierwszym człowiekiem korzystającym z łaski zbawienia. Dlatego ten fragment można odnosić do Niej: Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz się już bała złego. Tak samo jednak można go odnosić do siebie osobiście – ponieważ każdy wierzący w chrzcie św. otrzymał takie samo uwolnienie od zła jak Maryja i tak samo Bóg się nad każdym rozradował i każdego obdarzył błogosławieństwem.

  • Parafrazując ten fragment Bóg przypomina Ci dzisiaj: usunąłem Twojego nieprzyjaciela, oddaliłem wyrok na Ciebie, nie bój się złego, Ja Cię zbawię, zabiorę od Ciebie niedolę i zniewagę. Jestem blisko – wewnątrz Ciebie, cieszę się Tobą i odnawiam moją miłość w Tobie! Nie opuszczaj rąk i nie poddawaj się, ciesz się i wesel mną z całego serca, śpiewaj i krzycz z radości! 
  • Czy przyjmujesz to jako osobiste słowa od Boga do Ciebie? Jak reaguje Twoje wnętrze? Jeśli wierzymy w to, co słyszymy, to czujemy w sobie reakcję (radość, ulgę, złość itd). Brak reakcji jest znakiem obojętności na słowa, nieprzyjęcia ich. Możesz kierować do swojego serca powyższe sparafrazowane słowa tak długo, aż poczujesz reakcję. Pan i Król mówi Ci Ciesz się i wesel! Nie chodzi o zmuszanie się do emocji, ale głębokie uświadomienie sobie i przyjęcie prawdy tych słów i ich konsekwencji, co musi skutkować głębokim pokojem i radością. Czasem potrzebujemy wychowywać swoje wnętrze do przyjmowania z wiarą Słowa Bożego, nie przechodzenia nad Nim obojętnie, jakby nic nie znaczyło i nic nie czyniło. Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca (Hbr 4,12).

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Niech ożyje serce szukających Boga! (Ps 69,33) Szukam Twojej obecności Panie, proszę, ożyw moje serce, żeby z wiarą chłonęło Twoje słowo! Ożywiaj mnie Duchu Boży!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

Następna strona »