Archiwum z dnia: 3 maja 2018

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO WZRASTAĆ W MENTALNOŚCI ZWYCIĘZCY

03.05.2018, czwartek , Uroczystość NMP Królowej Polski, głównej patronki Polski

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Apokalipsa św. Jana Apostoła 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab

Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty; ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła Syna – mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus przez swoje zmartwychwstanie stał się ostatecznym zwycięzcą. Zwyciężył każdego demona, każdą chorobę, każde przeciwności w naszym życiu. Potrzebujemy wzrastać w wierze, aby to zwycięstwo  uaktywniło się w naszym życiu. Potrzebujemy opierać nasze życie na Bożych obietnicach o zwycięstwie. Święty Jan pisze w Apokalipsie: A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu  swojego świadectwa (Ap 12,11) oraz:  I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”. Czy żyjesz obietnicami Bożymi w swojej codzienności? Czy powołujesz się na Boże obietnice w swoich przeciwnościach życiowych?
  • Wielu chrześcijan dawno już zapomniało, że są na wojnie. Istnieje nie tylko wojna widzialna, ale istnieje realnie także walka duchowa, która decyduje o rzeczywistości widzialnej. Święty Paweł w Liście do Efezjan pisze: Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. (Ef 6,12) Jan w Apokalipsie pisze także: I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. (Ap 12, 7-9) Czy odkryłeś w swoim życiu walkę duchową? Czy potrafisz zwyciężać w tej walce? Jak i czym walczysz? Kto jest twoim „towarzyszem broni”?
  • Święty Jan Apostoł, duchowy syn Maryi, ukazuje, że w centrum tej walki jest Matka Jezusa oraz każda kobieta. Jest w centrum tej walki, ponieważ zwyciężyła szatana przez swoje posłuszeństwo, współuczestnictwo w cierpieniu i śmierci Swojego Syna Jezusa. Tam gdzie jest Maryja tam jest zwycięstwo. To kobieta o mentalności zwycięzcy. Czy zaprosiłeś Maryję do swojej walki duchowej? Czy pogłębiasz relacje z Maryją?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za Twoją Matkę, która uczy mnie co to znaczy być zwycięzcą.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?