Archiwum z dnia: 16 maja 2018

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO BUDOWAĆ JEDNOŚĆ I ZGODĘ

16.05.2018, środa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 17,20-26

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
„Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie”; Uczniowie i naśladowcy Jezusa byli, są i będą prześladowani. Często potrzebują siebie wzajemnie, by w trudnych momentach nie zaprzeć się Mistrza. Jezus wstawia się za każdym człowiekiem. Troszczy się nie tylko o uczniów, którzy z Nim wtedy byli, ale także za wszystkich późniejszych wyznawców. Czy mam świadomość, że Jezus ”w czasie ostatniej wieczerzy” modlił się także za mnie?
  •  „aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy”; Bóg jest źródłem jedności. Jedność całego Kościoła, wszystkich jego członków, choć podatna na zagrożenia i kryzysy, które doprowadzają do podziałów, ma bardzo mocne fundamenty. Jezus modli się, abyśmy budowali wspólnotę na wzór Osób Trójcy Świętej – Ojca, Syna i Ducha, które łączy wzajemna relacja miłości. Czy zapraszam Boga do relacji, które buduję z ludźmi? Czy moja postawa, czyny, nie stanowią źródła konfliktów? Z kim powinienem się pojednać?
  • Rodzina jest małą wspólnotą osób powołaną do komunii (jedności). Patrząc na niektóre rodziny odczuwa się pragnienie bycia ich częścią lub ogrzewania w cieple ich ognisk domowych. Czy moja rodzina ogrzewa serca swoich członków? Czy pociąga do Jezusa innych?
  • „Chcę, aby byli ze Mną, gdzie Ja jestem”. To oznacza dla nas, że Jezus chce być z nami nieustannie: zarówno „tu i teraz”, ale także po śmierci. Czy mam pragnienie bycia z Jezusem? Czy jestem gotowy na poświęcenia, trudy, aby dojść do życia wiecznego z Nim? Z kim chciałbym tam być? Co robię, abyśmy się tam znaleźli razem?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, proszę rozpalaj w moim sercu miłość, abym umiał kochać ludzi miłością mającą swoje źródło w Tobie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?