Strona główna » slowo » NAWRACAĆ SIĘ TO, RODZIĆ ŻYCIE

NAWRACAĆ SIĘ TO, RODZIĆ ŻYCIE

22.03.2018, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Rodzaju 17, 3-9

Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił:
«Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie. Przymierze moje, które zawieram pomiędzy Mną a tobą oraz twoim potomstwem, będzie trwało przez pokolenia jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki i będę ich Bogiem». Potem rzekł Bóg do Abrahama: «Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia zachowujcie przymierze ze Mną».

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Bóg w słowie Bożym wielu postaciom zmienia imię, aby zmienić ich misję życiową. Abramowi zmienił imię na Abraham, Saraj na Sara, Jakubowi na Izrael, Szymonowi na Piotr. Każda zmiana imienia niesie ze sobą nowe życie. Bóg zmienił imię Abramowi na Abraham, które wprost oznacza ojca rodzącego życie. Autor Księgi Rodzaju pisze: Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie. Każde nawrócenie rodzi życie w osobie nawracającej się, ale i życie w innych. Czy się nawracasz? Czy dajesz się nawracać Bogu? Czy twoje nawrócenie rodzi jakieś życie?
  • W świecie, w którym żyjemy, ojcostwo czy macierzyństwo nie zawsze bywa mile widziane. Splendorem jest raczej bycie dyrektorem, lekarzem, prawnikiem czy naukowcem z odpowiednim tytułem. Autor Księgi Mądrości zapisał mocną i jednoznaczną prawdę o dobrze wychowanym człowieku, którego wychowuje ojciec i matka: Za osobę dobrze wychowaną nie ma odpłaty. (Syr 26, 14b) Czy odkryłeś w nowy sposób powołanie do bycia ojcem lub matką?
  • Abraham oglądał tylko część obietnicy, którą Bóg mu złożył zawierając z nim przymierze. Narodził mu się upragniony syn Izaak. Obietnica, którą Bóg złożył Abrahamowi dotyczy jego potomków: Przymierze moje, które zawieram pomiędzy Mną a tobą oraz twoim potomstwem, będzie trwało przez pokolenia jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki i będę ich Bogiem». Bóg daje bowiem zawsze więcej niż człowiek może oczekiwać.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za twoje obietnice. Dziękuję, że Ty masz zawsze moc do zrealizowania każdej obietnicy złożonej człowiekowi.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Brak komentarzy do rozważania “NAWRACAĆ SIĘ TO, RODZIĆ ŻYCIE”

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)