slowo

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO NAPEŁNIAĆ SIĘ NIM

24.01.2022, poniedziałek , Św. Franciszka Salezego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 3, 22-30

Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy».
Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Absurdalne oskarżenia uczonych w Piśmie skłaniają Jezusa do wypowiedzenia słów, które dają nam istotny wgląd w świat duchowy.
  • Jezus mówiąc o wypędzaniu szatana przyrównuje go do mocarza. Tym samym przyznaje, że szatan ma moc i nie należy go lekceważyć. Współczesny świat bierze szatana w umowny „nawias” traktując go jako wdzięczną postać horrorów lub ludowych baśni, i daleki jest od traktowania go serio. Ale nawet osoby wierzące w Boga mają tendencje do unikania myśli i rozmów o szatanie. Raczej przypisujemy całą winę i odpowiedzialność za zło ludziom. Tymczasem szatan i złe duchy istnieją i mają realny wpływ na nasze życie i na rzeczywistość współczesnego świata.
  • Mówiąc o bluźnierstwie przeciw Duchowi Świętemu Jezus pośrednio, ale jednoznacznie odpowiada na wątpliwości uczonych w Piśmie. To Duch Święty ma moc wypędzić szatana. To Jego mocą Jezus wyrzuca złe duchy. A odrzucanie Ducha Świętego, zamykanie się na Jego moc może mieć dla nas tragiczne konsekwencje. Jezus mówi: jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego (J 3, 5). A Św. Paweł dodaje: Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy (Rz 8, 9). Duch Święty jest nam niezbędny do zbawienia.
  • Zamykając się na rzeczywistość duchową jesteśmy jak ktoś kto z zamkniętymi oczami próbuje przejść przez ruchliwą ulicę. Dzisiaj Jezus przypomina nam o tym, że jesteśmy zanurzeni w świecie, w którym obecny jest i szatan i Duch Święty. Ale Św. Jan pisze jednoznacznie: większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie (1 J 4, 4).
  • Czy podążasz za głosem Św Pawła, który wzywał: napełniajcie się Duchem,  przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach (Ef 5, 18n)?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Przyjdź, Duchu Święty, napełnij mnie i złam wszelkie moce ciemności, które oddalają mnie od Boga.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

Następna strona »