Strona główna » slowo » SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I PÓJŚĆ ZA NIM

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I PÓJŚĆ ZA NIM

08.06.2019, sobota , św. Jadwigi, Królowej. Wigilia Zesłania Ducha Świętego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 21, 20-25

Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi, i powiedział: «Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi?»
Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: «Panie, a co z tym będzie?»
Odpowiedział mu Jezus: «Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego? Ty pójdź za Mną!»
Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: «Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, to cóż tobie do tego?»
Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach, i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.
Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Ty pójdź za Mną! Co to oznacza dla ciebie? Napisane jest wyraźnie – za Jezusem, nie przed Nim, nie obok Niego, ale ZA NIM, dlatego, że jak się idzie ZA kimś, to się widzi tę osobę jak idzie, co robi, dokąd idzie. Iść za kimś to naśladować go, przyjąć sposób postępowania takiej osoby jako swój własny, być jak on. Właśnie, „naśladować”, to chodzić po śladach, które ten zostawia. Takim szczególnym śladem Jezusa, po którym mamy iść jest usługiwanie, bo On usługiwał nam – choćby przez umycie nóg pokazał, że mamy sobie wzajemnie usługiwać. To mogą być proste rzeczy, wystarczy rozejrzeć się w swoim domu, parafii, miejscu pracy, etc i zadać sobie pytanie – komu i jak mógłbym dziś pomóc, powiedzieć dobre słowo, odciążyć w jakiejś pracy…?
  • Z drugiej strony Ty pójdź za Mną! to odkrywanie swojej własnej, indywidualnej ścieżki życia z Bogiem. Jak znaleźć tę ścieżkę i wejść na nią? Zobacz jakie masz talenty, wiedzę, umiejętności, w czym jesteś dobry. To znaki Bożego obdarowania. Potem oddaj je Jezusowi, to znaczy poproś Go, aby tak pokierował tobą, abyś je w życiu dobrze wykorzystał, aby nie stały się jak zakopane talenty z przypowieści, bo szkoda. Św. Paweł w Liście do Koryntian przyrównał wspólnotę Kościoła do ciała Jezusa pokazując, że brak jakiegoś członka to strata dla całego ciała. Dobro, które jest w tobie i pozostaje niewykorzystane to strata dla wszystkich wokół. Pozwól Jezusowi poprowadzić się, przylgnij do Niego. On jest dobrym architektem, wie gdzie będzie pasować cegiełka twojej osobowości.
  • Ten właśnie uczeń daje świadectwo. Ten uczeń to św. Jan – pisze o tym, co sam słyszał i widział, czego dotykały jego ręce – jest więc wiarygodny. Pisze do nas o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa w bardzo konkretnym celu: „abyście mieli życie w imię Jego” (J20,31). Tu nie chodzi o to, abyś sobie poczytał piękne historie, tylko o twoje życie, które może się zmienić, jeśli pozwolisz Jezusowi, aby miał na nie wpływ, kiedy bierzesz Jego zdanie pod uwagę i idziesz ZA NIM. Jesteś gotów wyruszyć?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, chcę wyruszyć w drogę z Tobą, patrzeć na Twoje ślady w Słowe Bożym, w innych ludziach i iść za nimi. Daj mi Ducha wytrwałości!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Jeden komentarz do rozważania “SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I PÓJŚĆ ZA NIM”

  1. Panie, dziękuję Ci za Twoje „Ty pójdź za Mną!” Z Tobą widzi się lepiej, żyje się lepiej, lepiej wykorzystuje się swój potencjał. „Po śladach Twoich kroków – zbawienie.” (Ps 85, 14)
    Bądź uwielbiony! Alleluja!

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)