Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DOŚWIADCZAĆ NAWIEDZENIA W CODZIENNOŚCI

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DOŚWIADCZAĆ NAWIEDZENIA W CODZIENNOŚCI

15.08.2019, czwartek , Wniebowzięcie NMP

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 1, 39-56

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.
Wtedy Maryja rzekła:
„Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

 • Bóg nawiedza swój lud w osobie Maryi, młodej żydowskiej kobiety, która stała się Matką Boga. Nosi pod swoim sercem poczętego Jezusa, zapowiadanego przez proroków Mesjasza. Bóg nawiedza swój lud w sposób zwyczajny  – przez  poczęcie nowego człowieka.
 • Bóg  jest również wierny obietnicy złożonej prorokom. Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emannuel, to znaczy „Bóg z nami”. (Mt 1, 23)   Bóg jest z nami w sposób zwyczajny i wydaje się, że On tak kocha zwyczajnie bywać. Przybył do Abrahama w najgorętszej porze dnia w postaci trzech ludzi, którym ten udzielił gościny.
 • Bóg żywy w Ewangelii Mateusza odpowiada sprawiedliwym: Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? Lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. (Mt 25, 37-40)
 • Czego potrzebujemy, aby rozpoznawać nawiedzenia Boga żywego w naszej codzienności? Potrzebujemy postawy Elżbiety wrażliwej na działanie Ducha Świętego w jej życiu. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie , a Duch Święty napełnił Elżbietę.
 • Wrażliwość na Ducha Świętego rodzi się wraz z wejściem w proces nawracania, gdy poprzez Słowo Boże, modlitwę i refleksję zaczynamy widzieć i rozumieć jak Bóg do nas mówi i po co do nam mówi. Ta rodząca się wrażliwość pozwala na ujrzenie grzechu i uznanie go za swój. Ten Duch nawracający nasze serce uzdalnia do przebaczania innym i sobie a także trwanie w postawie wdzięczności za małe i duże dobro, które otrzymaliśmy.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu daj mi rozpoznawać Twoje nawiedzenie w mojej codzienności. Daj mi oczy wiary, które potrafią widzieć rzeczy duchowe.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarze 3 do rozważania “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DOŚWIADCZAĆ NAWIEDZENIA W CODZIENNOŚCI”

 1. Tak Mój Panie dziękuję za cuda które dokonują się w moim życiu każdego dnia Dziękuję za łaskę otwartych oczu
  Maryjo Wniebowzięta Królowo nasza naucz w codzienności podobać się Twojemu Synowi i pełnić wolę Ojca abyśmy kiedyś królowali z Tobą w niebie Amen

 2. Maryjo Wniebowzieta, Matko Pięknej Miłości, „któras uwierzyła, że spełnią się slowa wypowiedziane Ci od Pana”, ucz mnie jak podążać za Jezusem, by osiągnąć Niebo, wstawiaj się za mną do Boga Ojca i wypraszaj potrzebne łaski dla mnie i moich najbliższych, proszę.

 3. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
  Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

  To modlitwa, która odnosi się do Maryji doskonale. Pokazuje, że jest ona wszech mocna i troskliwa.

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)