Archiwum miesięcy: kwiecień 2023

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO UKOIĆ SWOJE SERCE

29.04.2023, sobota , Świętej Katarzyny ze Sieny, patronki Europy

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 11, 25-30

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym to nie tylko spotkanie dla wybranych. Nie potrzeba mieć specjalnych kwalifikacji, kursów czy jakiegokolwiek innego przygotowania. Potrzebujemy wzrastać w wierze. Potrzebujemy pragnąć spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. Potrzebujemy odkryć przed Nim swoje serce. Bez serca człowiek nie może kochać, nie może wierzyć, nie może odkryć Zmartwychwstałego.
  • Mateusz pisze wprost, iż Ojciec zakrył te rzeczy przed mądrymi  i roztropnymi, a objawił je prostaczkom. Wersja grecka tekstu używa słowa oznaczającego osobę małoletnią, czyli będącą jeszcze dzieckiem. Dziecko ze swojej natury odczuwa sercem i reaguje sercem. Dziecko przynależy do zmartwychwstania przez swoją radość, ciekawość życia, otwartość na miłość. Potrzebujemy być takimi dorosłymi o sercu i oczach dziecka.
  • Dzieci naturalnie, same z siebie, przychodzą do rodziców, gdy sobie z czymś nie radzą. Jezus zachęca do tego dziś ciebie: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Jezus pragnie nas wspierać i pomagać nam tak, jak robi to każdy dobry ojciec, czy matka. Ojciec niebieski pragnie, abyśmy niezależnie od wieku byli dziećmi, które otrzymają pomoc i wsparcie od swojego Ojca. Potrzebujemy doświadczyć, że nie jesteśmy sierotami. Nawet gdyby człowiek zawiódł, to On jest naszym Ojcem. Prorok Izajasz mocno podkreśla: Mówił Syjon: Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie (Iz 49, 14-15).
  • Jezus mówi i do nas: Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Jezus był i czuł się kochany przez Ojca. W Jego ramionach czuł się bezpiecznie. Psalm uczy nas i zachęca do takiej postawy: Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. Przeciwnie: wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę – tak we mnie jest moja dusza (Ps 131, 1-2).

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, spraw abym był dzieckiem w Twoich ramionach. Spraw, abym swoje siły czerpał od Ciebie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

« Poprzednia stronaNastępna strona »