Archiwum z dnia: 3 stycznia 2022

SPOTKAĆ PANA TO PRZYJĄĆ NIEWINNOŚĆ SWOJĄ I SWOJEGO BRATA

03.01.2022, poniedziałek , Najświętszego Imienia Jezus

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 1,29-34

Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W dzisiejszej Ewangelii słyszymy świadectwo Jana o Jezusie, które usłyszał od Boga: Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, … , jest Tym, który chrzci Duchem świętym. Świadectwo Jana nie skupia się na fakcie śmierci Jezusa na krzyżu i odkupienia naszych win ale na chrzcie Duchem świętym.
  • Przyjście Ducha Świętego jest wypełnieniem obietnicy Ojca, którą Bóg dał ludziom przez proroków, zapowiedzią ostatecznego przymierza. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali (Ez 36,16-27). Papież Franciszek działanie Ducha Świętego ujął w słowach: Bez Ducha Jezus pozostaje postacią przeszłości, z Duchem jest osobą żywą dzisiaj; bez Ducha Pismo Święte jest martwą literą, z Duchem jest Słowem życia. Chrześcijaństwo bez Ducha jest moralizmem bez radości; z Duchem jest życiem. Czy osoba Ducha Świętego jest obecna w  moim życiu, w relacjach z innymi? Czy mogę o sobie powiedzieć, że przyjąłem Chrzest w Duchu Świętym? A może gdzieś głęboko ukryłem dar, którym zostałem obdarowany podczas Chrztu i Bierzmowania?
  • Oto Baranek Boży,który gładzi grzechy świata. Czy żyję w  świadomości że, Bóg wziął każdy mój grzech na Siebie, aby uwolnić mnie od brzemienia winy? Czy mam świadomość darmowości odkupienia i tego, że nie muszę na nie zasłużyć swoimi uczynkami? Czy jestem także w stanie uznać, że mój brat jest tak samo niewinny w oczach Boga jak ja? Czy mógłbym się otworzyć na Ducha Św. bez wcześniejszego przyjęcia odkupienia, którego dokonał Jezus?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Ojcze, dziękuję Ci za odkupienie, które mam w Jezusie

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?