Archiwum z dnia: 5 stycznia 2022

PRZYJĄĆ PANA, TO DOBRZE ROZEZNAWAĆ

05.01.2022, środa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 1, 43-51

Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną!» Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz». Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem». Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!» Odparł Mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to». Potem powiedział do niego: «zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Natanael jako jeden z nielicznych Izraelitów, który otrzymał tak ogromną pochwałę od samego Jezusa: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Nowy Przekład Dynamiczny ten sam fragment tłumaczy następująco: Oto prawy Izraelita, którego serce nie zostało zwiedzione, inne możliwe tlumaczenie: którego serce nie dało się złapać na przynętę. On sam na zaproszenie Filipa odpowiada bardzo ostrożnie: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?» Ma za sobą najprawdopodobniej jakieś bolesne doświadczenia, które sprawiają, że nie rzuca się z entuzjazmem na informację, którą otrzymuje od Filipa. Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu». Dla Izraelity to informacja niezwykle ważna, czy wręcz kluczowa. Jakie doświadczenia sprawiły, że podchodzisz do ważnych informacji z dużą dawką ostrożności czy wręcz sceptycznie?
  • Natanael z jednej strony jest ostrożny, ale z drugiej strony otwarty i reflektujący. Jest także dociekliwy i jedno pytanie i odpowiedź wystarcza, aby wiedzieć przed Kim stoi. Słyszałem twe myśli, kiedy znajdowaleś sie pod drzewem figowym – zanim Filip cię zawołał. Natanael zapewne się modlił i powierzał swoje troski Bogu żywemu. Rozeznanie i odpowiedź Natanaela jest jednoznaczna i bez dozy wątpliwości:  Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym! Ty jesteś Królem Izraela! Dobre rozeznanie to ważna życiowa umiejętność, która sprawia, że człowiek podejmuje właściwe decyzje. Do rozeznania potrzebny jest czas. Rozeznanie domaga się określonej wiedzy, ale także modlitwy, która rodzi wewnętrzny pokój. Tylko Bóg żywy zna przyszłość, dlatego trwanie na modlitwie ze Słowem Bożym, to ważny element rozeznawania. W jaki sposób podejmujesz decyzje w swoim życiu, zwłaszcza te kluczowe? Ile czasu poświęcasz na modlitwę ze Słowem Bożym?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za dar wiary. Dziękuję, że mogę z Tobą podejmować moje decyzje życiowe.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?