Archiwum miesięcy: sierpień 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ CZUJNYM NA BOŻY PLAN

31.08.2023, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 24, 42-51

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.
Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: „Mój pan się ociąga z powrotem”, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.” To dla mnie najważniejsze słowa z dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus wzywa mnie do czujności rozumianej jako rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, sumienna realizacja zobowiązań i do uczciwego postępowania. Oczywiście odnosi się to nie tylko do wiary, ale także do tego, co jest w mojej codzienności.
  • Czuwanie, czyli bycie gotowym, w aspekcie wiary, to dla mnie nieustanne poszukiwanie Woli Bożej. To otwartość uszu i oczu na to co mówi do mnie Bóg. Nie jest to jednak łatwe, bo – tak jak w przypowieści „O siewcy” – jest wiele rozproszeń i pokus dostępnych „od ręki”. Zły podsuwa je po to, abym stracił Boga z oczu. Dlatego do czujności potrzebne mi są: codzienna lektura Słowa Bożego, Sakramenty Święte, Eucharystia oraz wspólnota. To ci ludzie, którzy są blisko Boga i są mi przyjaźni, pomagają mi świadectwem swojego życia, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem a czasem napomnieniem, by być czujnym na moją więź z Bogiem i bliźnimi.
  • Drugi aspekt to czujność na bycie rzetelnym, uczciwym i zaangażowanym w to, co robię na co dzień. Każda wykonana czynność, decyzja lub słowo jest tym, czym mogę służyć Bogu i innym. Oczywiście nie zawsze mi się udaje być czujnym, ale widzę, że gdy jestem w przyjaźni z Jezusem, to On przemienia mnie i dzięki temu staję się lepszy i „bardziej” czujny.
  • Zastanów się proszę, jak wygląda twoja czujność na to co się dzieje w twoim życiu duchowym i codzienności. Czy starasz się szukać i wypełniać wolę Pana? Czy starasz się rzetelnie i uczciwie wypełniać swoje powołanie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu proszę Cię o pomoc w utrzymaniu czujności na Twoje działanie w moim życiu. Pragnę moją gotowością służyć innym, aby pokazywać Ciebie w moim życiu.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

Następna strona »