Archiwum z dnia: 23 sierpnia 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ZŁOŻYĆ NADZIEJĘ W JEGO MOCY

23.08.2021, poniedziałek , Św. Róży z Limy

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

1 List św. Pawła do Tesaloniczan 1, 1-5. 8b-10

Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój!
Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie.
Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania. Wiecie bowiem, jacy dla was byliśmy, przebywając wśród was.
Wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie potrzebujemy o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Święty Paweł pisze list do młodej wspólnoty chrześcijańskiej w Grecji. Wie, że ulegają prześladowaniom.. że są bardzo dzielni… i że bardzo potrzebują umocnienia w wierze. Chwali ich więc i zauważa, że wielu Greków porzuciło wiarę w bożki zwracając się ku Jedynemu Bogu, który żyje. Jak trudne musiało być wyznawanie Jezusa w kraju, w którym co krok stoi świątynia poświęcona innemu pogańskiemu bóstwu.. i w którym od wieków urządzano igrzyska ku czci Zeusa..  Ciężko wyobrazić sobie, jak pewnego dnia przychodzi ktoś, kogo nie znają i zaczyna głosić naukę, której nie rozumieją.. Jak wielkie musi być działanie Ducha Świętego, że stopniowo, niektórzy, a potem kolejni Grecy, Żydzi przyjmują Jego prawdę i proszą o chrzest. Mimo prześladowań. Ryzykując życiem. Dziś Grecja jest chrześcijańska. Taka przemiana nie mogła stać się mocą ludzką. Tak działa jedynie Duch Święty. Jak sam chce. Czy jestem gotowy dziś, jak nawróceni mieszkańcy Tesaloniki, na prześladowanie za wiarę???
  • Wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie potrzebujemy o tym mówić.” Wiarę Tesaloniczan widać. Widać wszędzie. Czy moją wiarę w Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstal i żyje, też widać ? Choćby w moim najbliższym otoczeniu, w domu, w pracy. Czy widać??
  • Głoszenie Ewangelii nie dokonało się samym tylko slowem, ale mocą Ducha Świętego” Nie nawrócę i nie przekonam nikogo na siłę. Nie wystarczy rozum, argumenty, przemowy, płomienne kazania. Potrzeba mocy z wysoka. Potrzeba Ducha Świętego. Jeśli chcę pozyskać kogoś dla Boga, będę się modlił o łaskę wiary dla niego i o mądrość dla mnie. Będę się modlił i mówił. Modlił i świadczył. Modlił i kochał. Bo nie moją siłą i nie moją mocą dokonuje się cud nawrócenia.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, daj mi wiarę, która nie boi się prześladowań. Daj mi siłę świadczyc o Tobie wszędzie. Spraw, by moją miłość do Ciebie dostrzegł świat i zadziwiony nią, zwracał się ku Tobie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?