Archiwum z dnia: 3 sierpnia 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DOSKONALIĆ SIĘ W CNOCIE SKROMNOŚCI

03.08.2021, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Liczb 12,1-13

Miriam i Aaron mówili źle przeciw Mojżeszowi z powodu Kuszytki, którą wziął za żonę. Rzeczywiście bowiem wziął za żonę Kuszytkę. Mówili: Czyż Pan mówił z samym tylko Mojżeszem? Czy nie mówił również z nami? A Pan to usłyszał. Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. I zwrócił się nagle Pan do Mojżesza, Aarona i Miriam: Przyjdźcie wszyscy troje do Namiotu Spotkania. I poszli wszyscy troje, a Pan zstąpił w słupie obłoku, zatrzymał się u wejścia do namiotu i zawołał na Aarona i Miriam. Gdy obydwoje podeszli, rzekł: Słuchajcie słów moich: Jeśli jest u was prorok, objawię mu się przez widzenia, w snach będę mówił do niego. Lecz nie tak jest ze sługą moim, Mojżeszem. Uznany jest za wiernego w całym moim domu. Twarzą w twarz mówię do niego – w sposób jawny, a nie przez wyrazy ukryte. On też postać Pana ogląda. Czemu ośmielacie się przeciwko memu słudze, przeciwko Mojżeszowi, źle mówić? I zapalił się gniew Pana przeciw nim. Odszedł [Pan], a obłok oddalił się od namiotu, lecz oto Miriam stała się nagle biała jak śnieg od trądu. Gdy Aaron do niej się zwrócił, spostrzegł, że była trędowata. Wtedy rzekł Aaron do Mojżesza: Proszę, panie mój, nie karz nas za grzech, któregośmy się nierozważnie dopuścili i jesteśmy winni. Nie dopuść, by ona stała się jak martwy [płód], który na pół zgniły wychodzi z łona swej matki. Wtedy Mojżesz błagał głośno Pana: O Boże, spraw, proszę, by znowu stała się zdrowa.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Miriam i Aaron, siostra i brat Mojżesza, występują przed lud i oskarżają go, że nie jest wierny Bogu i tradycji, gdyż ma żonę Kuszytkę, kobietę nie pochodzącą z ludu Izraela. Obydwoje stwierdzają też, że również do nich mówi JAHWE jak do proroków w widzeniach i w snach. Dlaczego więc to nie oni są przywódcami ludu?!
  • Dyskredytują brata, ujawniają informację o żonie, która według tradycji odeszła od Mojżesza, gdy ten uciekł z Egiptu chroniąc się przed karą za zabicie egipskiego nadzorcy. Ten fakt nie był znany Izraelitom, którzy znali wyłącznie Seforę. Wykorzystali więc coś, co było znane wyłącznie najbliższym, by pogrążyć Mojżesza. Zrobili to, by zająć jego miejsce przed ludem i Bogiem.
  • Ta sytuacja pokazuje, jak mocnym i niszczycielskim uczuciem jest ZAZDROŚĆ. Zazdrosny człowiek nie zważa na nic. Ten ogień się tli, a później spala jego serce. Jest jak trąd zaczynający się od małej plamki, by później pokryć całe ciało i doprowadzić do jego rozpadu. Zazdrość skupia wzrok na sobie samym, swoich pragnieniach, oczekiwaniach i projekcjach, nie widząc nic dookoła.
  • Zazdrość nie wybiera. Dotyka każdego z nas: katolików i ateistów, kapłanów i świeckich, małżonków, rodziców i dzieci. A jedynym na nią lekarstwem jest pokora i modlitwa.
  • Czy jest w twoim sercu zazdrość? Zastanów się dobrze, bo może to być tylko niewielki żal do innego człowieka lub Boga, że nie mam czegoś np. tylu pieniędzy, pięknej żony, mądrości, zdrowia, charyzmatów, wolności itp. Jeśli masz choć „mała plamkę” to zacznij uwielbiać Boga za to, co masz i proś Go, by uwolnił cię od tego „trądu”.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu, dziękuję Ci za dary jakimi mnie obdarzasz. Dziękuję, że dostaję wszystko czego mi potrzeba i co jestem w stanie udźwignąć. Ucz mnie skromności oraz pokory.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?