Archiwum z dnia: 26 sierpnia 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO POZWALAĆ MU SIĘ KSZTAŁTOWAĆ NA SYNA I DZIEDZICA

26.08.2021, czwartek , Uroczystość NMP Częstochowskiej

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Galatów 4,4-7

Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo – takie jest pragnienie Ojca wobec Ciebie. Nie chce “tylko” zbawić Cię od piekła. Chce Cię adoptować, przygarnąć do swojej rodziny ze wszystkimi tego konsekwencjami… Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.
  • Taki jest Boży plan na wieczność, ale on zaczyna się realizować już teraz – Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. Bóg w swojej miłości nie chce czekać aż umrzesz i staniesz przed Nim, chce jak najszybciej wejść z Tobą w jak najbliższą relację. Całe życie mówił do Ciebie na setki sposobów i zapraszał bliżej. On wie, jak trudne to dla Ciebie, dlatego daje Ci Ducha, który nie tylko Cię umacnia, ale nawet modli się w Twoim imieniu. Rz 8,26: Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach. Wystarczy włączyć się w Jego modlitwę, zharmonizować swoje wołanie z Jego wołaniem. Czy masz świadomość, że Duch Święty. jest źródłem Twojej modlitwy, Twojego zwracania się do Boga? Pismo Św. mówi, że bez Niego nie możemy nawet wyznać, że Jezus jest Panem. (zob. 1 Kor 12,3) On jest w nas źródłem chcenia i działania zgodnie z wolą Bożą. (zob. Flp 2,13) 
  • Tylko Duch Święty wie jak ma wyglądać twoje bycie dzieckiem Boga. Swoją silną wolą, swoją inteligencją, dobrymi uczynkami, staraniami tego nie osiągniesz. Jak w Maryi Duch Święty ukształtował Jezusa, tak i Ciebie ma ukształtować na podobieństwo  Jezusa – jako syna i dziedzica Ojca, brata/ siostrę Jezusa. Ile miejsca w Twoim życiu ma Duch Święty? Czy starasz się Mu poddawać w różnych konkretach swojej codzienności, w decyzjach, w słabościach? Czy prosisz, by to On Cię przemieniał, uzdrawiał, uświęcał – byś był Jego dziełem? Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry orzygotował, abyśy je pełnili. (Ef 2,10)

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Święty proszę przekonaj moje serce jeszcze bardziej o miłości Ojca. Proszę Ty mnie kształtuj, poddaję się Tobie, chcę być Ci posłusznym we wszystkim!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?