Archiwum z dnia: 2 grudnia 2021

OCZEKIWAĆ PANA TO STAWAĆ SIĘ BUDOWLĄ DUCHA ŚWIĘTEGO

02.12.2021, czwartek , Bł. Rafała Chylińskiego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 7, 21. 24-27

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. on jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. i runął, a upadek jego był wielki».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  •  «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa. Jezus radykalnie ostrzega – modlitwa nie daje pewności zbawienia. Nie da się uzyskać zbawienia w zamian za litanie, różańce, odbyte nabożeństwa… jeśli nie towarzyszy im dostosowywanie całego życia do woli Ojca. Czy masz taką postawę – nie tyle dawania Bogu (swoich modlitw), ile przyjmowania od Boga (Jego woli, łaski zmieniającej Ciebie)? Czy patrząc na jakiś okres czasu, (paru miesięcy, a lepiej lat) znajdujesz momenty, kiedy rozpoznałeś wolę Ojca i coś zmieniłeś (swoje myślenie, nawyki, priorytety itp)? Czy podjąłeś konkretne decyzje i widzisz ich efekty?
  • To właśnie oznacza budowanie na skale. A może precyzyjniej przebudowywanie – bo każdy z nas ma jakoś zorganizowane i zbudowane życie. Szczerze i w mocy Ducha Św. słuchając Słowa co jakiś czas usłyszysz, którą cegiełkę Twojej budowli trzeba wyjąć i zastąpić nową, która będzie ukształtowana przez Ducha Św. zgodnie z wolą Ojca. I tak cegła po cegle budujesz dom na skale Słowa – Jezusie. Pytaj, którą cegłę pokazuje Ci Pan na teraz? Relację z małżonkiem, z dziećmi, sposób wysławiania się, to jak myślisz o innych lub o sobie, jak zarządzasz czasem, czym karmisz swój umysł i duszę, jak służysz, Twoją relację z Ojcem/Synem/ Duchem Św.? Możliwości jest masa – Ten który zna Cię i przenika wie co, kiedy i jak przebudować, by efekt był nie tylko olśniewający ale i trwały i odporny na wszelkie burze tego życia.
  • Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała (Ef 3,20) To Pan jest budowniczym, Jego jest plan, Jego jest moc sprawcza, Jego jest chwała z efektu. Po naszej stronie jest wolna wola – decyzja, intencja, pragnienie, determinacja i walka o współpracę z łaską na miarę sił i możliwości… Oraz pokorna zgoda na to, że nasze wyobrażenia o efekcie końcowym pewnie nie są Jego wyobrażeniami… Pokorna zgoda na to, żeby Bóg Cię kochał takim słabym, niedoskonałym i nie spełniającym Jego woli w 100% 🙂

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Święty, pragnę budować na skale – proszę pokazuj, prowadź, uzdalniaj!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?