Archiwum z dnia: 6 grudnia 2021

OCZEKIWAĆ PANA TO PRZYJĄĆ JEGO PRZEBACZENIE

06.12.2021, poniedziałek , Św. Mikołaja

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 5,17-26

Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić. Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do sparaliżowanego: Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu! I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W dzisiejszej Ewangelii jesteśmy świadkami uzdrowienia paralityka, którego przyniesiono do Jezusa, podczas gdy On nauczał tłum. Zastanawiające jest kim byli owi ludzie, którzy z odwagą i determinacją nie zważając na trudności, znaleźli sposób, aby paralityk spotkał się z Jezusem? Niewątpliwie byli oni wrażliwi na ból, cierpienie i gotowi byli podjąć wysiłek dla niego. Chciałoby się mieć wokół siebie ludzi, którzy z determinacją będą wstawiać się za mną w chwilach trudnych. Na swojej drodze wiary potrzebujemy wsparcia innych osób. Czy dziękuję Panu Bogu za wspólnotę w której jestem, za to że nie jestem sam?
  • Jezus  widząc ich wiarę rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy.  W tym wypadku Jezus nie potrzebował aktu skruchy, żalu. Dostrzegł ich wiarę i to Jezusowi wystarczyło. Jezus znał serce tego człowieka i wiedział co mu doskwiera. Chciał pokazać faryzeuszom, że On ma władzę odpuszczania na ziemi grzechów.  Przebaczenie – to tego naprawdę potrzebujemy od Jezusa. Przebaczenie, czyli uwolnienie od poczucia winy, które nas dręczy, niszczy od wewnątrz, niszczy nasze relacje z Bogiem i z drugim człowiekiem. Sprawia często, że popadamy w odrętwienie, jakiś paraliż duchowy, bo to odbiera nam siły do działania. A Jezus Tobie mówi – Jesteś niewinny. Ja wziąłem całą winę na siebie, bo jesteś moim ukochanym dzieckiem i nim pozostaniesz. Bóg spogląda na nas cały czas takim samym kochającym spojrzeniem. Chce powiedzieć  nie martw się, następnym razem się uda, ja ciebie kocham i w ciebie wierzę. Od nas zależy czy otworzymy się na te słowa, czy przyjmiemy je do swojego serca i czy będziemy je przekazywać tym, którzy o tym jeszcze nie wiedzą.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jestem kochany z moim grzechem, Jestem kochany z mą słabością.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?