Archiwum miesięcy: styczeń 2024

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BUDOWAĆ ATMOSFERĘ WIARY

31.01.2024, środa , Św. Jana Bosko, prezbitera

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 6,1-6

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim.
A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma?”. Już czujemy, jak w sercu słuchaczy rodzi się zawiść. Może pytają się samych siebie, jak to możliwe, że ktoś taki, z ubogiej rodziny, może nawet z marginesu, może czynić takie znaki i cuda a on starał się żyć dobrze, pobożnie, dzieci dobrze wychował, nawet w pracy nic nigdy nie ukradł i nie ma nawet procenta takich zdolności… Wszyscy stajemy od czasu do czasu w sytuacjach rodzącej się zazdrości i zawiści i trzeba zaakceptować, że takie uczucia się w nas rodzą, tylko jak reagujemy na te uczucia, co z nimi robimy? Jesteśmy na pewno na właściwej drodze, gdy sąsiadowi potrafimy wtedy życzyć, aby dostał 2 razy więcej niż my.
  • „I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu”. Do doświadczenia cudów potrzebna jest atmosfera wiary, potrzebne jest dopuszczenie przez nas możliwości, że Jezus jest tym, który jest w stanie dokonać każdego cudu, choć to On wybiera miejsce i czas, w którym takie znaki się objawiają. Wielokrotnie na kartach Ewangelii widzimy, jak coś dzieje się ze względu na wiarę: „Gdy wszedł do domu niewidomi przystąpili do Niego , a Jezus ich zapytał : « Wierzycie, że mogę to uczynić?» Oni odpowiedzieli Mu : « Tak , Panie !» Wtedy dotknął ich oczu , mówiąc : « Według wiary waszej niech wam się stanie !»” (Mt9,28n).
  • Zadaj sobie pytanie jak budujesz atmosferę wiary – w swoim małżeństwie, rodzinie? Przez jakie konkretne działania? Pismo Święte mówi, że wiara rodzi się ze słuchania Bożego Słowa (Rz 10,17) – zrób sobie rachunek sumienia, jak słuchasz Słowa. Wiara jest jednak przede wszystkim darem od Boga, obok nadziei i miłości. Czy dziękujesz za tę wiarę jaką już masz ale czy odważasz się prosić o więcej wiary?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, przymnóż mi wiary, takiego zaufania Tobie, które jest jak skała wśród różnych burz i zawirowań życia, wśród całej tej niepewności i wśród lęków jakich doświadczam na co dzień.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

Następna strona »