Archiwum z dnia: 7 kwietnia 2024

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO CIĄGLE POWTARZAĆ „JEZU, UFAM TOBIE”

07.04.2024, niedziela , Niedziela Miłosierdzia Bożego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 20, 19-31

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!». Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!». Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!». Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dziś jest Niedziela Miłosierdzia Bożego. Kolejny powód do radości! On jest Miłością i Miłosierdziem! Kocha nas tak, że wszystko chce nam wybaczyć, jeśli się z tym do Niego zwrócimy. W dzisiejszym Słowie aż 3 razy słyszymy „Pokój Wam„. Dzisiaj Jezus mówi do mnie i Ciebie – nie bój się, chcę obdarzyć Cię moim pokojem, którego świat Ci dać nie może. Pokojem, który wypływa z relacji ze mną, z zanurzenia się w moim sercu, z faktu, że za Ciebie umarłem, oddałem swoje życie, żebyś Ty mógł żyć wiecznie. Chcę spędzić z Tobą wieczność w Niebie, nie przyszedłem, by Cię potępić, ale by Cię zbawić moją miłością. Przyjmiesz ją dzisiaj na nowo?
  • Jak przyjąć tą Miłość? Powtarzając: „Jezu, ufamTobie„, czyli oddając Mu każdy aspekt naszego życia, każdą sprawę, radość, trudność, cierpienie, sukces, składając wszystko w Jego ręce i ufając, że On się tym najlepiej zajmuje. Poproś dzisiaj Pana, by przyszedł do wieczernika Twojego życia i pozwolił Ci doświadczyć spotkania z Nim, byś mógł za św. Tomaszem powtórzyć: „Pan mój i Bóg mój” i byś umiał otworzyć swoje serce na światło Ducha Świętego.

  • Bóg stwarzając człowieka, tchnął w niego życie. To samo robi Chrystus po zmartwychwstaniu – tchnie na wszystkich Ducha Świętego. Robi też coś więcej – pozwala Tomaszowi dotknąć swoich ran. One nie zniknęły, bo są dziełem miłości, jakie dokonało się na krzyżu. Jeśli chcesz, włóż dzisiaj palce w rany Jezusa. Spróbuj Go dotknąć. On kolejny raz staje przed Tobą, byś na nowo uwierzył w Jego zmartwychwstanie. Dotknij dzisiaj tej Miłości i Miłosierdzia…

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, dziękuję za Twoje miłosierdzie. Proszę Cię, byś uzdalniał moje serce do codziennego wołania: „Jezu, ufam Tobie”. Amen.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?