Archiwum z dnia: 9 kwietnia 2024

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO PODDAĆ SIĘ DZIAŁANIU DUCHA JEZUSA

09.04.2024, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 3, 7b-15

Jezus powiedział do Nikodema: «Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha».
Na to rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to się może stać?»
Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: «Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, co widzieliśmy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Niełatwo jest zmienić myślenie. Nie lubimy zmian. Stary sposób wędrowania naszych myśli jest bezpieczny i przewidywalny. Trudno wywrócić wszystko w głowie, dlatego mocno budujemy mechanizmy obronne, aby po swojemu zinterpretować spotykająca nas rzeczywistość.  Dopuszczenie małego promyka myśli, że może jest inaczej jest prawie nieprawdopodobne. Przysłowiowy pancerz okalający naszą głowę jest nie do przebicia. Niemożliwym staje się zmiana myślenia o swoich najbliższych- żonie, mężu czy dzieciach.  A rodzice czy szef, wiadomo z góry jak zareagują. Wiedziałem, że tak będzie, a nie mówiłem- to okruchy, które czasem słyszymy, mogą być dowodami wprost, że tkwimy w stereotypach. Obraz Boga, który nosimy w sobie również trudno zmienić. Jedynie obecność Ducha Jezusa burzy obraz Ojca, niemal utrwalonego jak w skale, łamie schematy i niszczy mechanizmy, abyśmy mogli poznać Go takiego jakim jest.
  • Jezus zwraca się do znawcy Prawa i Proroków. Prawo wskazywało to co mieli czynić wyznawcy Jahwe, a Prorocy zapowiadali natomiast to co zamierza zrobić Bóg dla nas. To przez ich słowa Stwórca zapowiadał przyjście Syna, który nie przychodzi po to, aby znieść Prawo i Proroków, ale by ich dopełnić (Mt 5,17). Wypełnienie dokonuje się poprzez przykazanie wzajemnej miłości, które rozbrzmiewało w Wieczerniku, a dokonało się na Golgocie.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, obdarz mnie swoim Duchem, aby mógł poznawać Ciebie takim jaki jesteś.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?