Archiwum z dnia: 12 kwietnia 2024

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO ROZPOZNAWAĆ JEGO ZNAKI

12.04.2024, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Dzieje Apostolskie 5, 34-42

Pewien faryzeusz, imieniem Gamaliel, uczony w Prawie i poważany przez cały lud, kazał na chwilę usunąć apostołów i zabrał głos w Radzie. Przemówił do nich: „Mężowie izraelscy! Zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi. Bo niedawno temu wystąpił Teodas, podając się za kogoś niezwykłego. Przyłączyło się do niego około czterystu ludzi; został on zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął. Potem podczas spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Zginął sam i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni. Zatem i teraz wam mówię: Odstąpcie od tych ludzi i puśćcie ich. Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, roz-padnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem”. Usłuchali go. A przywoławszy apostołów kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Sanhedryn miał „nie lada orzech do zgryzienia”. Problem polegał na tym, że dostojnicy żydowscy  funkcjonowali w starych schematach myślowych. Wydawało im się, że Bóg żywy nie ma możliwości objawienia się inaczej, niż sami sobie wymyślili. To, co głosił Jezus, było nie do przyjęcia przez to szanowne zgromadzenie. Bóg jest tak święty – myśleli – że absolutnie nie mógłby się wcielić w ludzkie ciało i do tego dać się ukrzyżować.
  • My także powielamy podobne schematy myślowe. Chcielibyśmy, aby Bóg konsultował wszystkie swoje decyzje z nami. Żeby od nas zależało z Kim ma się spotkać i kiedy. Jednym słowem, abyśmy mieli prawo do kontrolowania suwerennych decyzji i planów Boga. Widzimy to szczególnie wtedy, gdy coś układa się nie po naszej myśli i w sercu rodzą się pretensje i narzekania.
  • Gamaliel, uczony w Prawie, przypomina Sanhedrynowi zamieszki, które miały miejsce z różnych okazji i tragiczny koniec tych zamieszek. Mówi również i nam  niezwykle ważną radę: Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem.
  • Potrzebujemy nieustannego czuwania i nasłuchiwania Boga żywego. Potrzebujemy odkrywać Jego myślenie i Jego plany w naszym życiu i życiu naszej rodziny. Bóg jest każdego dnia nowy. Wykracza poza myślenie człowieka.
  • Czy rozeznajesz w swoim życiu Boże plany? Czy czuwasz? Czy jesteś otwarty na zmiany i nowe myślenie, dotąd dalekie od ciebie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu uzdolnij mnie do czuwania i rozeznawania znaków czasu. Pozwól mi całkowicie wypełnić Twoją wolę w moim życiu.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?