Archiwum z dnia: 6 kwietnia 2024

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO SPOTKAĆ GO NA SWÓJ SPOSÓB

06.04.2024, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 16, 9-15

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali temu wiary.
Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.
W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.
I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!»

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma swoją własną, niepowtarzalną, historię. Każdy z nas ma innych rodziców i wyszedł z innej rodziny. Każdy z nas potrzebuje spotkać się ze Zmartwychwstałym Jezusem na swój sposób, dotykający nas osobiście. Marek Ewangelista ukazuje spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem na wiele sposobów. Święty Paweł w Liście do Koryntian zaznacza: Ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu,  później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli (1Kor 15,5-6).
  • Jezus Zmartwychwstały ukazał się inaczej swojej Matce Maryi, inaczej Marii Magdalenie, inaczej uczniom idącym do Emaus, inaczej apostołom, inaczej kobietom, a jeszcze inaczej Pawłowi z Tarsu. Ten ostatni miał najtrudniejsze i najboleśniejsze spotkanie z Jezusem, ale jakże skuteczne. W jaki sposób ty potrzebujesz czy chciałbyś spotkać z Jezusem Zmartwychwstałym?
  • Śmierć Jezusa przez ukrzyżowanie zrodziła w sercach uczniów rozczarowanie, głęboki żal i zapewne także głębokie zranienie wywołane tchórzostwem. To był zapewne czas głębokiego kryzysu, który objawił ich kruchość  i słabość. Jezus nieprzypadkowo mówi do uczniów z wyrzutem: wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. Kryzysy demaskują bardzo często brak wiary, bezradność i stawiają nam nóż na gardle. Potrzebujemy zatem wołać do Jezusa: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, bo doszedłem do końca moich ludzkich możliwości. Panie, przymnóż mi wiary  i pozwól mi doświadczyć Ciebie, Boga, który zmartwychwstał i żyje. Daj mi się spotkać z Tobą tak jak tego potrzebuję.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna z tekstu.
DUŻE PACIORKI: Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.
MAŁE PACIORKI: Wyrzucał im brak wiary.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?