Archiwum z dnia: 14 kwietnia 2024

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I BYĆ PEŁNYM POKOJU

14.04.2024, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 24, 35-48

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało wdrodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!». Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?». Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Po śmierci Jezusa Apostołowie bali się. I chociaż słyszeli od kobiet, że nie było Go w grobie, chociaż słyszeli relację uczniów z drogi do Emaus, nadal byli zmieszani, zatrwożeni, wylęknieni. Ale Jezus nie mówi do nich: „Panowie, no z takimi jak wy, to ja się nie będę zadawał”, tylko spokojnie tłumaczy im, że naprawdę Zmartwychwstał, przypomina, co mówiły o nim Słowa Pisma, pozwala się dotknąć, a nawet spożywa z nimi posiłek. Wszystko po to, by w końcu sercem przyjęli, że On żyje, że pokonał śmierć i grzech na krzyżu i że wszedł razem z ciałem do chwalebnego, nowego życia. Do Ciebie i do mnie Jezus też mówi dzisiaj: „Pokój Tobie. Czego się boisz? Oddaj mi to i uwierz, że Jestem i działam”.
  • Podczas spotkania z Jezusem, uczniowie zaczęli odczuwać radość, zdumienie, ich umysły zostały rozświetlone Jego Słowem. Daj sobie dzisiaj trochę więcej czasu, by posiedzieć ze Słowem Bożym. Pokontempluj je, znajdź jedno zdanie, frazę czy słowo, z którym możesz chodzić cały dzień. Niech to Słowo przeniknie Twoje serce, daj Mu się dzisiaj poprowadzić.

  • Po śmierci Jezusa i po pochowaniu Go w grobie, w niedzielę rano kobiety poszły go namaścić. Nie poszła z nimi Maryja. Dlaczego? Bo rozważała „od zawsze” Słowa Boga w swoim sercu, żyła Słowem, nosiła Je fizycznie pod sercem, wierzyła Mu, więc wierzyła również, że Jezus zmartwychwstanie i że nie ma po co iść do grobu. Co jest Twoim grobem, lękiem, troską? Pozwól dzisiaj sobie tam zajrzeć i zobacz, że ten grób jest pusty. Bo z Nim wszystko może zmartwychwstać. Poproś dzisiaj Maryję, by pokazała Ci swoją ufność i wskazała drogę prosto do Jezusowego Serca.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu, daj nam zrozumieć Twoje Słowo. Niech płonie nasze serce, gdy do nas mówisz. Amen.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?