Archiwum z dnia: 11 kwietnia 2024

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I GŁOSIĆ GO ŚWIATU

11.04.2024, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Dzieje Apostolskie 5, 27-33

Gdy słudzy przyprowadzili apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał: «Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego Człowieka?» «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na miejscu po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni». Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Konsekwencja i determinacja apostołów to jeden z dowodów na zmartwychwstanie Jezusa. Czy gdyby nie byli świadkami tego cudu, byliby w stanie ponosić takie cierpienia, prześladowania i z taką determinacją przez resztę życia głosić Ewangelię? I to każdy z nich? Co musiało się wydarzyć, że każdy z apostołów był gotów znosić cierpienia aż po śmierć dla swojego zmarłego nauczyciela? Odpowiedź może być tylko jedna – spotkali Jezusa zmartwychwstałego i przyjęli dar Ducha Św. To dało im taką pewność, siłę i wytrwałość, w której nie było miejsca na odrobinę wątpliwości, zawahania, kalkulacji. Przez resztę życia byli w stu procentach oddani głoszeniu zmartwychwstania Jezusa.
  • Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – co w twoim życiu wygląda inaczej, niż by sobie tego życzyli „ludzie” właśnie dlatego, że słuchasz bardziej Boga? Czy odczuwasz napięcie między oczekiwaniami, presją środowiska niekoniecznie chrześcijańskiego, a swoimi przekonaniami, decyzjami? Wierność Bożemu prawu, właściwej hierarchii wartości jest pierwszym i najprostszym sposobem głoszenia Dobrej Nowiny. Czasem to wystarczy, by być bardzo czytelnym znakiem, który może budzić sprzeciw. Czy twoja postawa życiowa/ decyzje budzą czyjś sprzeciw, oburzenie, sarkazm?
  • Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni. Kolejnym krokiem po wypełnianiu przykazań jest posłuszeństwo natchnieniom Ducha Św. w codziennym życiu –  w czynach miłości i mówieniu o wierze, o Jezusie. Czy zdarza ci się „usłyszeć” podszept Ducha Św. zachęcający cię do jakiegoś dobra? Jak często jesteś mu posłuszny? Jeśli go nie słuchasz, to dlaczego? Co możesz w tym zmienić?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu proszę objaw mi się jeszcze mocniej, abym zapłoną pragnieniem głoszenia Dobrej Nowiny o Twojej miłości! Duchu Święty, proszę, uzdalniaj mnie, podpowiadaj mi, zapraszam Cię!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?