Archiwum z dnia: 11 lutego 2018

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ŻYĆ PEŁNIĄ

11.02.2018, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

1 List św. Pawła do Koryntian 10, 31 – 11, 1

Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Jeśli pierwsze i najważniejsze przykazanie mówi, że mamy miłować Boga z całego serca, całym umysłem i ze wszystkich sił, to wynika z tego, że całe życie i wszystkie jego sfery mają być podporządkowane tej miłości. Inaczej mówiąc mają być przeniknięte miłością Boga, uświęcone Jego obecnością i błogosławieństwem. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy pisze autor Dziejów Apostolskich (Dz 17, 28). Czy zauważasz, uświadamiasz sobie Bożą obecność w różnych miejscach, momentach swojej codzienności?  Czy sztucznie nie rozdzielasz w swoim życiu sacrum od profanum, każąc Jezusowi zostać w tabernakulum, radząc sobie po swojemu i tylko wydzielając Bogu konkretne chwile Twojej uwagi? Nie przez przypadek Bóg się człowiekowi przedstawił jako JA JESTEM… Bóg zawsze jest przy Tobie, ale czy Twoje serce jest przy Nim?
  • Św. Ireneusz z Lyonu głosił: Chwałą Pana jest człowiek żyjący w pełni. Bóg jest pełnią – doskonałą pełnią miłości, dobra, życia. Im więcej Boga w życiu, tym ono pełniejsze – mające sens, sycące serce i promieniujące na świat Bożą miłością. To diabeł sączy w nas wizję Boga, który zabiera, ogranicza – tak jakby potrzebował czegoś od nas? To perfidne kłamstwo, bo jest na odwrót – Bóg zawsze daje, obdarza z niesamowitą hojnością udzielając nam ze swojej pełni. Jaki jest Twój obraz Boga, jakie odczucia/ odruchowe oczekiwania? Że coś Ci zabierze/ utrudni, czy obdarzy dobrem? Ewangelia św. Jana 10,10: Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości. Komu wierzysz?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Wybacz Panie moje niedowiarstwo. Chcę Cię przyjąć jeszcze bardziej, chcę żyć w Twojej obecności cały czas. Panie potrzebuję Twojej miłości, proszę daj mi doświadczyć spełnienia Twojej obietnicy: miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5,5).

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?