Archiwum z dnia: 20 lutego 2018

NAWRACAĆ SIĘ TO SZUKAĆ GŁOSU BOGA PRZEZ POST, JAŁMUZNĘ I MODLITWĘ

20.02.2018, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 6, 7-15

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dzisiejsze słowa Pana Jezusa doskonale wprowadzają do istoty Wielkiego Postu, którymi są post, jałmużna oraz modlitwa. Gdzie odnajduję te aspekty w tym fragmencie? Zacznijmy od postu, który polega na odmówieniu sobie czegoś (np. pokarmu, rozrywki) by odczuć głód i pustkę, w którą zapraszam Boga aby ją wypełnił. W modlitwie „Ojcze nasz” prosimy o chleb powszedni i o nic więcej. Nie prosisz o lepszy samochód, własny dom, wygodne buty czy dodatkowe pieniądze. Prosisz tylko o to co niezbędne do życia a resztę oddajesz, by dać miejsce Bogu, by ją wypełnij i zaplanował. Czy chcesz oddać Bogu jeszcze więcej miejsca w swoim życiu? Czy chcesz zrezygnować z czegoś by zyskany czas ofiarować właśnie Jemu?
  • Kolejny element to jałmużna. Zawsze kojarzyła mi się z ofiarą pieniężną. W tym fragmencie Pan Jezus pokazuje, że jest jeszcze jeden sposób bezinteresownego obdarowywania, a jest nim przebaczenie. Widzę, że o wiele łatwiej jest mi dać kilka złotych na szczytny cel niż podejść do znajomego i przebaczyć mu słowa lub czyny, które mnie zraniły. Jak trudno jest wybaczyć współmałżonkowi zdenerwowanie, cierpkie słowa, lub  „głupie” zachowanie, zwłaszcza gdy uważasz, że to Ty masz rację. Tymczasem przebaczenie nie oznacza „bezwarunkowego poddania się” lecz uznanie niedoskonałości i grzeszności swojej oraz innych, która prowadzi do konfliktów lub zranień. Czy jesteś gotów przebaczyć sobie i innym? Czy masz w sobie siłę na taką jałmużnę? Jeśli nie, to proś Pana Jezusa o taki dar.
  • Ostatni element to modlitwa. Dziś zapraszam Cię byś znalazł ciche miejsce, najlepiej przed Najświętszym Sakramentem i abyś nie mówił nic innego jak tylko „Jezu Chryste, synu Boga Żywego, ulituj się nade mną grzesznym”. Tylko tyle przez co najmniej 15 minut! A w trakcie modlitwy wsłuchuj się w to co Bóg powie przez myśli, obrazy czy spotkanych ludzi. Spróbujesz?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu Chryste, synu Boga Żywego, ulituj się nade mną grzesznym.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?