Archiwum z dnia: 24 lutego 2018

NAWRACAĆ SIĘ POPRZEZ NAUKĘ SŁUCHANIA PANA

24.02.2018, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Powtórzonego Prawa 26, 16-19

Mojżesz powiedział do ludu:
«Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Przestrzegaj ich, wypełniaj z całego swego serca i z całej duszy.
Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, przestrzegał Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu.
A Pan uzyskał to, że ty będziesz, jak ci zapowiedział, ludem stanowiącym szczególną Jego własność, i będziesz przestrzegał Jego wszystkich poleceń. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga twego, jak powiedział».

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Takie słowa to kamień obrazy dla wielu z nas w dzisiejszych czasach. A przecież Jego prawa są dla życia tak, jak znaki drogowe dla kierowców – abyś bezpiecznie dojechał do celu. Moje nieposłuszeństwo Jego znakom drogowym dla mojego życia bierze się najczęściej z podświadomej nieufności, która wyraża się w pytaniu: Czy Bóg naprawdę jest dobry? Czy jest dobry dla mnie? A może chce mnie siłą do czegoś przymusić? Nie omijaj tych pytań, postaw je dziś Bogu, jeśli są dla ciebie istotne i posłuchaj odpowiedzi, które w sobie usłyszysz. Przyjdź z tym do Niego, taki, jaki jesteś, bez liftingu i upiększeń.

  • …będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami… Z perspektywy Nowego Testamentu patrzymy na te słowa przez pryzmat słów Jezusa: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie (J14,6). Kluczowe jest to, czy mam w sobie życie od Jezusa, nawet mogę uznawać, że jest drogą i nic z tego nie wynika. Czy mam, czy masz życie od Jezusa? Inaczej mówiąc, czy wpuściłeś Jezusa przez drzwi swojego domu? Czy zaprosiłeś Go do swojego życia? Jeśli kto (…) drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną (Ap 3,20). Jeśli to zrobiłeś, to On będzie dla ciebie Bogiem – twoim pasterzem, wiodącym po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię (Ps23).
  •  o ile ty będziesz chodził Jego drogami (….) oraz słuchał Jego głosu. Historia Izraela pokazuje, jak kluczowe w życiu jest słuchanie Bożego głosu i bycie mu posłusznym, bo jedno przynależy do drugiego. Jak Żydzi przestawali słuchać Pana, to popadali w niewolę ościennych narodów. Gdy wołali do Boga skruszeni – ten zawsze wybaczał i ratował. Przychodził jako ten, który wyzwala a ostatecznie przyszedł do nas w Jezusie. W nim mamy odkupienie przez Jego krew (Ef 1,7) i w Nim napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym (Ef1,3). Czy słyszysz jeszcze głos Jezusa, czy jesteś Mu posłuszny? A może dziś czas na jakieś nowe otwarcie? Na jakąś zmianę, która pozwoli ci lepiej słuchać?


Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, czasem mam wrażenie, że w ogóle nic nie mówisz i muszę ciągle chodzić w ciemnościach. Daj mi cierpliwość i wytrwałość w słuchaniu Ciebie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?