Archiwum z dnia: 15 lutego 2018

NAWRACAĆ SIĘ, TO ŚWIADOMIE PODEJMOWAĆ DECYZJE WYBORU BOGA

15.02.2018, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Powtórzonego Prawa 30, 15-20

«Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon cudzym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi».

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W rozpoczynający się Wielki Post Kościół uświadamia nam i zaprasza do podjęcia decyzji czy chcemy iść za Bogiem żywym czy też za światem. Dlaczego potrzebna jest decyzja? Decyzja i wprowadzenie jej w życie sprawia, że nasze życie ma możliwość zmiany. Często chcielibyśmy coś zmienić w życiu, ale nie wiemy jak. Oczywiście ważne jest, czy ta decyzje jest właściwa, bo od niej zależą zmiany.  Niepodejmowanie decyzji też jest decyzją związaną z opowiedzeniem się za tym, co znane i chwilowo bezpieczne. Nasze życie bowiem jest takie jakie są nasze decyzje. Opowiedzenie się za Bogiem jest zawsze dobrą decyzją, bo Bóg to źródło życia i szczęścia. Jakie są twoje decyzje związane z początkiem Wielkiego Postu? Czy chcesz wzrastać w wierze? Czy chcesz żyć wiarą biblijną – opartą o słowo Boże?

  • Dzisiejsze Słowo precyzuje, co to znaczy wybrać Boga żywego w swoim życiu. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Co można zrobić, gdy się nie kocha Boga (gdy jestem nie usytasfakcjonowany z tej miłości), gdy się nie potrafi wybierać Jego poleceń  i przykazań, a chciałoby się to robić? Bóg zaprasza nas do wołania o Jego interwencję. Bóg ceni sobie naszą szczerość. Powiedzenie Bogu o tym, że nie potrafię Go kochać i realizować Jego poleceń, objawia naszą samoświadomość, nie upiększanie siebie i dodawanie tego, czego zwyczajnie nie ma. To On ma moc zmienić nasze życie. Jaka jest twoja świadomość kochania Boga? Ile czasu poświęcam na przebywanie z Nim?
  • Słyszymy dziś także o tym, co oznacza odrzucenie Boga żywego. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon cudzym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Dzisiejszym bogiem niszczącym człowieka bywa często praca, która zabiera wszelki czas na budowanie relacji z Bogiem, ale i z drugim człowiekiem, ze współmałżonkiem, dziećmi, dalszą rodziną, sąsiadami, ludźmi ze wspólnoty. Innymi bogami bywają – dobrobyt, konsumpcjonizm, często dzieci, które nie nauczone są szacunku do drugiego człowieka, jego pracy i trudu. Innymi bogami niszczącymi człowieka i jego rodzinę są wszelkie uzależnienia. Co jest twoim bogiem, czy masz takich, których boisz się odrzucić lub nie potrafisz odrzucić?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci, że mogę wybierać. Dziękuję, że wyposażyłeś mnie w wolną wolę. Dziekuję, że mogę wybierać Ciebie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?