Archiwum z dnia: 1 września 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DZIELIĆ SIE MIŁOŚCIĄ Z BLIŹNIMI

01.09.2019, niedziela , Bł. Bronisławy

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 14, 1. 7-14

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich:
«Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce.
Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».
Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dzisiejsza Ewangelia to opowieść o cnocie POKORY. Jednak mnie w tekście poruszyły szczególnie słowa „A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć”. Nic nie dostanę i będę szczęśliwy? Przecież nawet potocznie mówi się, że „gdy dajesz to otrzymujesz dwa razy więcej”. Jednak im dłużej rozważałem ten tekst zauważyłem, że Pan Jezus nie mówi tu o braku nagrody tylko o niemożności odwdzięczenia się obdarowanych. Gdy dajesz i nie kalkulujesz, co będzie w zamian, lecz pragniesz podzielić się z miłości do bliźniego, to w miejscu odbiorcy staje sam BÓG i daje ci z Ci dwa razy, trzydzieści i po stokroć razy więcej.
  • To tak, jak z małym dzieckiem. Kochający rodzice zarywają noce, tracą siły, noszą je na ręku, pielęgnują i dbają o czystość. Czy spodziewają się wdzięczności od niemowlaka? Czy oczekują, że za kilka lat „odrobi” to wszystko? Ich nagrodą jest uśmiech niemowlaka, jego zaufanie oraz miłość. Nie oczekując niczego dają całych siebie i dlatego są szczęśliwi. I taka jest właśnie relacja Boga względem człowieka. Takiej też relacji względem innych uczy mnie dzisiaj Jezus.
  • Dziś Pan Jezus zaprasza mnie na ucztę, na niedzielną Eucharystię. Gdy patrzę na swoje uczynki, to nie uważam siebie za godnego, by Go przyjąć do serca. Powinienem raczej jak celnik zająć ostatnie miejsce w kościele. Jezus jednak zaprasza mnie, bo jestem w grupie „ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych”. Wie, że nie mogę się Mu niczym odpłacić! Jednak daje mi samego siebie by zbawić moją duszę. Dziękuję Ci Panie za Twoją MIŁOŚĆ.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu dziś pragnę jeszcze mocniej Cię uwielbić dziękując za Twa Miłość i wszystko to co mi dajesz. Jesteś Bogiem Wszechmocnym, Wielkim i Miłosiernym na wieki. Chwała Tobie Panie!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?