Archiwum z dnia: 11 września 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM NIE BOJĄC SIĘ TRUDNOŚCI

11.09.2019, środa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 6,20-26

W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dzisiejsza Ewangelia zwana jest także Kazaniem na równinie. W stosunku do Kazania na górze (Mt 5,3-12) treść tego kazania jest skromniejsza. Skupia się na błogosławieństwie osób, które cierpią głód, płaczą  lub są odrzuceni z powodu imienia Jezusa. W naszym życiu mamy wiele sytuacji, w których po ludzku nic się nie udaje. Można się załamać, poddać ale Jezus mówi  śmiać się będziecie. I zwykle nie znamy perspektywy czasu, kiedy to nastąpi. Ale jest to obietnica naszego Mistrza, który zachęca do przyjęcia cierpienia i nie poddawanie się mu. Nie jest to wszystko łatwe  w świecie, w którym ktoś, kto nie osiąga sukcesu jest nieudacznikiem. A jednak przyjmując cierpienie jesteś osobą, nad którą spoczywa szczególne błogosławieństwo Ojca. Czy w swoim przeżywaniu cierpienia, życiowych porażek pamiętam o tym, że jestem ukochanym dzieckiem Boga ?
  • gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie  Ciężko kroczyć drogą, która prowadzi do odrzucenia. Przebywanie wsród ludzi, którym trzeba wyznać, że jestem się uczniem Chrystusa może napawać lękiem. A jednak Jezus mówi, że odrzucenie było udziałem także proroków. Zabijano ich, bo sprzeciwali się władzy, odrzucano, bo podważali przyjęte standardy (także w kwestiach wiary). Jakim ja jestem prorokiem w moim otoczeniu, czy wierzę w błogosławieństwo, o którym mówi Jezus? Czy proszę o męstwo abym nie lękał się odrzucenia?


     

  • Jak traktuję proroków będących w moim otoczeniu, których słowa  podważają moje poglądy, przekonania. Czy próbuję ich wysłuchać, rozeznać ich słowa, zastanowić się czy przez nich nie przemawia do mnie Jezus?  A może to zawsze ja mam rację, nie będę się zmieniał  a z ludźmi niewygodnymi nie będę się zadawał?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, daj mi serce mężne i pokorne.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?