Archiwum z dnia: 9 lipca 2021

CHODZIĆ W ŚWIĘTYM DUCHU POSŁUSZEŃSTWA I DZIEDZICZYĆ BŁOGOSŁAWIEŃSWO

09.07.2021, piątek , Świętych męczenników Augustyna Zhao Rong i Towarzyszy

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Rodzaju 46,1-7.28-30

Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem.
A gdy przybył do Beer-Szeby, złożył ofiarę Bogu ojca swego Izaaka. Bóg zaś w widzeniu nocnym tak odezwał się do Izraela: «Jakubie, Jakubie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem», rzekł do niego: «Ja jestem Bogiem, Bogiem twego ojca. Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem. Ja pójdę tam z tobą i Ja stamtąd cię wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy».
Po czym Jakub wyruszył z Beer-Szeby. Synowie Izraela umieścili ojca swego Jakuba, swoje dzieci i żony na wozach, które faraon przysłał dla przewiezienia ich. Zabrali też swe trzody i swój dobytek, który nabyli w Kanaanie. Tak przybył do Egiptu Jakub, a z nim całe jego potomstwo. Wziął z sobą do Egiptu synów, wnuków, córki i wnuczki – całe swe potomstwo.
Wysłał on przed sobą do Józefa Judę, aby ten mógł go wyprzedzić do Goszen przed ich przybyciem. A gdy przybyli do ziemi Goszen, Józef kazał zaprząc do swego wozu i wyjechał na spotkanie Izraela, ojca swego, do Goszen. Kiedy zobaczył go, rzucił mu się na szyję i długo płakał na jego szyi.
Wreszcie Izrael odezwał się do Józefa: «Teraz mogę już umrzeć, skoro zobaczyłem cię jeszcze przy życiu!»

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Bóg zawołał «Jakubie, Jakubie!» a ten odpowiedział «Oto jestem». Podobnie jak Abraham, Mojżesz, Samuel, Izajasz, Maryja – oni wszyscy powtarzali „Oto jestem” pokazując, że są gotowi odpowiedzieć na wezwanie, są w gotowości pełnienia Jego woli, są gotowi okazać posłuszeństwo temu, który wzywa, chcą chodzić Jego drogami. Pomyślałem sobie, że to dobry sposób na rozpoczęcie dnia – Panie oto jestem dziś, aby usłyszeć Ciebie i pójść za Twoim wezwaniem.
  • Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem. Ja pójdę tam z tobą i Ja stamtąd cię wyprowadzę. Pójść po to, aby być wyprowadzonym i wrócić do tej samej ziemi? Czy to brzmi sensownie? Boże, może coś Ci się pomyliło? Czy jesteśmy w stanie pojąć ten Boży plan w całości? Często wydaje się nam, że wszystko wiemy najlepiej jak planować życie i jakie decyzje podejmować i omija nas Boże błogosławieństwo, które przeznaczone jest dla tych, którzy są wierni Panu, tym, którzy idą za Panem a nie przed Panem. Naśladowanie polega na tym, że to my chodzimy za Nim a nie On za nami. A jak jest u ciebie?
  • Wszyscy, całoe potomstwo Jakuba poszło do Egiptu. Nie myśleli o tym, by zostawić jakichś ludzi, by dbali o ich interesy, by zabezpieczyć sobie ziemię, aby nikt jej nie zajął. Jakub nie kalkulował, tylko był posłuszny słowu Pana, który go wzywał. To radykalna decyzja a nie kombinowanie aby „Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek”. W jakich sferach mojego życia pozostawiłem sobie całkowitą kontrolę i nie pozwalam Bogu zaingerować i cokolwiek zmienić? Relacje małżeńskie? Praca? Pieniądze? Wychowanie dzieci? Przyzwyczajenia?
  • I co takiego wynika ostatecznie z tego całego posłuszeństwa? Po słowach „oto jestem” Bóg mówi Idź bez obawy (…) uczynię cię tam wielkim narodem. Posłuszeństwo rodzi błogosławieństwo. Błogosławieństwo przychodzi przez posłuszeństwo, dlatego proszę cię stawaj każdego dnia ze słowami „oto jestem„. Odwagi!

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Otwarłeś mi uszy; nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę».

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?