Archiwum z dnia: 12 lipca 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO SPOJRZEĆ NA SWOJE CIERPIENIE OCZAMI WIARY

12.07.2021, poniedziałek , Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Wyjścia 1, 8-14. 22

Rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa. I rzekł do swego ludu: «Oto lud Izraelitów jest liczniejszy i potężniejszy od nas. Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. W przypadku bowiem wojny mógłby się połączyć z naszymi wrogami i walczyć przeciw nam, aby wyjść z tego kraju». Ustanowiono nad nim przełożonych robót przymusowych, aby go uciskali ciężkimi pracami. Budowano wówczas dla faraona miasta na składy: Pitom i Ramses. Ale im bardziej go uciskano, tym bardziej się rozmnażał i rozrastał, co jeszcze potęgowało wstręt do Izraelitów. Egipcjanie bezwzględnie zmuszali synów Izraela do ciężkich prac i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle oraz różnymi pracami w polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich bezwzględnie.
Faraon wydał wtedy rozkaz całemu swojemu ludowi: «Wszystkich nowo narodzonych chłopców wyrzucajcie do rzeki, a każdą dziewczynkę pozostawiajcie przy życiu».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Egipt był dla rodziny Jakuba miejscem błogosławionym. Był dla nich wielkim darem. Przyjechali z Kanaanu, gdzie panował głód i osiedlili się w miejscu, w którym była żyzna ziemia. Patriarcha Jakub otrzymał w nowy sposób dawno „pogrzebanego” syna Józefa. Jedna rodzina stała się potężnym ludem. Co się stało, że to miejsce błogosławione stało się miejscem bardzo bolesnej niewoli? Egipcjanie bezwzględnie zmuszali synów Izraela do ciężkich prac i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle oraz różnymi pracami w polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich bezwzględnie. Autor Księgi Wyjścia pisze, że lud Izraela spędził w Egipcie 450 lat. Kolejne pokolenia ludu Izraela rodzące się w Egipcie nie wiedziały co to głód, dobrobyt sprawił, że zapomniały o Bogu żywym. Ich błogosławiony dar przemienił się w niewolę. Czy w twoim życiu też znajdujesz taki dar i błogosławieństwo, które po jakimś czasie w twoim życiu przemienił się w niewolę?
  • Bardzo często, gdy człowiekowi się powodzi, jego wiara staje się płytsza lub nawet się zartraca. Dobrobyt sprawia, że człowiek przestaje czuwać. Trudne doświadczenia, nawet cierpienie, mają za zadanie przebudzić człowieka z jego duchowego letargu. Braki w naturalny sposób rodzą nowe potrzeby i konieczność szukania. Potrzebujemy wzrastać w wierze, aby spoglądać na swoje doświadczenia oczami wiary. Potrzebujemy odkryć Boga żywego, który ma moc wyprowadzić nas z naszego cierpienia i doświadczyć Jego mocy wyzwalającej, tak jak tego doświadczyli Izraelici. Jakie cierpienie w twoim życiu zabrało ci radość życia? Jakie problemy są dla ciebie bez wyjścia? Czy masz ciągle nadzieję, że rozwiązanie znajduje się u Pana?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za każde doświadczenie, które pozwala mi spotkać Ciebie Boga żywego. Dziękuję Ci za łaskę wyzwolenia.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?