Archiwum z dnia: 13 lipca 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ZAUFAĆ BOŻEJ OPATRZNOŚCI

13.07.2021, wtorek , Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Wyjścia 2, 1-15a

Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. A nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła skrzynkę z papirusu, powlekła ją żywicą i smołą i włożywszy w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Siostra zaś jego stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie.
A córka faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać, jej zaś służące przechadzały się nad brzegiem rzeki. Gdy spostrzegła skrzynkę pośród sitowia, posłała służącą, aby ją przyniosła. A otworzywszy ją, zobaczyła dziecko: był to płaczący chłopczyk. Ulitowała się nad nim, mówiąc: «Jest on spośród dzieci Hebrajczyków». Jego siostra rzekła wtedy do córki faraona: «Czy mam pójść zawołać ci karmicielkę spośród kobiet Hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko?» «Idź» – powiedziała jej córka faraona. Poszła wówczas dziewczyna i zawołała matkę dziecka. Córka faraona tak jej powiedziała: «Weź to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę».
Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je. Gdy chłopiec podrósł, zaprowadziła go do córki faraona, i był dla niej jak syn. Dała mu imię Mojżesz, mówiąc: «Bo wydobyłam go z wody».
W tym czasie, kiedy Mojżesz dorósł, poszedł odwiedzić swych rodaków i zobaczył, jak ciężko pracują. Ujrzał też Egipcjanina bijącego pewnego Hebrajczyka, jego rodaka. Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku.
Wyszedł znowu nazajutrz, a oto dwaj Hebrajczycy kłócili się z sobą. I rzekł do winowajcy: «Czemu bijesz swego rodaka?» A ten mu odpowiedział: «Któż cię ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mnie zabić, jak zabiłeś Egipcjanina?» Przeląkł się Mojżesz i pomyślał: «Z całą pewnością sprawa wyszła na jaw». Także faraon usłyszał o tym i usiłował zabić Mojżesza.
Uciekł więc Mojżesz przed faraonem i udał się do kraju Madian.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Naród Wybrany mieszka w Egipcie już kilkaset lat. Czasy Józefa poszły w zapomnienie. … rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa. I rzekł do swego ludu: Oto lud synów Izraela jest liczniejszy i potężniejszy od nas. Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. (Wj 1, 8-10a). Ów „roztropny” sprzeciw faraona to nic innego, jak mordowanie nowo narodzonych dzieci. W takich to trudnych dla Hebrajczyków  czasach narodził się Mojżesz. Wydawało się, że nic nie jest w stanie oprzeć się prawu faraona, ale Bóg niezależnie od wszystkiego zawsze jest w stanie zrealizować swój plan. Jeśli oddałeś się w Boże ręce, to Bóg zrealizuje swój plan także wobec ciebie. Czy już zacząłeś Mu za to dziękować?
  • Rabini uczą, że Naród Wybrany popadł w niewolę z powodu własnych grzechów, ponieważ zaczął zapominać o Bogu i Jego obietnicy. Dobrobyt, którym otoczyli się Izraelici obciążał ich serca tak, że przestali potrzebować Boga. Pamięć  o wydarzeniach z historii związanych z ich przodkami zacierała się. Jaka jest twoja pamięć o działaniu Boga w twoim życiu? Jeśli nie doświadczyłeś takiego działania, to Bóg jeszcze nie jest dla ciebie Bogiem naprawdę żywym, działającym w twojej osobistej historii. Możesz teraz wołać do Niego a On usłyszy. Jeśli doświadczałeś Jego błogosławionej obecności – dziękuj!
  • Matka Mojżesza walcząc o życie syna sporządza skrzynkę z papirusu, umieszcza tam syna i puszcza na wody Nilu. Przedziwnym trafem skrzynka dociera do stóp córki faraona. Ona ma świadomość, że jest to dziecko żydowskie, ale nie potrafi się jemu oprzeć. W taki to sposób Mojżesz zamieszka w domu faraona  – swego niedoszłego oprawcy, a jego matka będzie jego karmicielką. Drogi Boże są zaprawdę przedziwne. Czy wierzysz, że Bóg także twoje kręte drogi życia może poprowadzić tak, że we właściwym czasie i miejscu wszystko się właściwie poukłada? Możesz skorzystać z poniższej modlitwy.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu naucz mnie całkowitego zaufania twojej opatrzności. Naucz mnie, że zawsze jest wyjście z trudnej sytuacji, gdy polegam na Tobie. Ukazuj mi Twoje drogi.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?