Archiwum z dnia: 24 lipca 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ZBROIĆ SIĘ W CIERPLIWOŚĆ

24.07.2021, sobota , Św. Kingi

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 13, 24-30

Inną przypowieść im przedłożył : « Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka , który posiał dobre nasienie na swej roli . Lecz gdy ludzie spali , przyszedł jego nieprzyjaciel , nasiał chwastu między pszenicę i odszedł . A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy , wtedy pojawił się i chwast . Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go : ” Panie , czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli ? Skąd więc wziął się na niej chwast ?” Odpowiedział im : ” Nieprzyjazny człowiek to sprawił “. Rzekli mu słudzy : ” Chcesz więc , żebyśmy poszli i zebrali go ?” A on im odrzekł : ” Nie , byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy . Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa ; a w czasie żniwa powiem żeńcom : Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie ; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza “».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus porównuje królestwo niebieskie do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. My również zdumieni jesteśmy sytuacjami, które nas spotykają, choćby z naszymi dziećmi. Otrzymali od nas dobre ziarno, najpierw naszej obecności, następnie naszej miłości i ostatecznie naszej ofiary, a oglądamy chwast, którego nie zasialiśmy. Albo wyświadczamy jakieś dobro drugiemu człowiekowi,a spotykamy się z odrzuceniem, niechęcią i nawet wrogością.
  • W tym wszystkim może myślimy w pierwszej kolejności o ludziach i ich ułomnościach a zapominamy, że naszym prawdziwym przeciwnikiem jest szatan, któremu zależy na zniszczeniu, osłabieniu lub pogorszeniu naszej relacji z innymi ludźmi. W tej walce, która jest walką duchową, możemy używać jedynie duchowej broni, na przykład w postaci modlitwy i postu. Na ile w różnych konfliktach widzisz w pierwszej kolejności drugiego człowieka jako przeciwnika a na ile potrafisz dostrzec, że tak naprawdę może się za tym wszystkim kryć duch siejący zamęt i niezgodę?
  • Jezus zachęca nas do cierpliwości. Gospodarz do swoich sług mówi, aby nie wyrywali chwastu z pszenicy, ponieważ wyrwą z nim także dobre ziarno, czasami przecież nie sposób pozbyć się jednego nie uszkadzając drugiego. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Czy modlisz się i pościsz za osoby, które wybrały złą drogę życia? Czy dziękujesz i uwielbiasz za osoby, które są trudne? Czy potrafisz być wobec nich cierpliwy?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu proszę Cię o cierpliwe rozwijanie tego, co jest powołaniem mojego życia – małżeństwa, rodziny, moich umiejętności i uzdolnień.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?