Archiwum z dnia: 8 lipca 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DOŚWIADCZYĆ JEZUSA I MÓWIĆ O TYM

08.07.2021, czwartek , Św. Jana z Dukli

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 10,7-13

Jezus powiedział do swoich Apostołów:
„Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy.
A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie.
Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Po przeczytaniu słów „Idźcie i głoście…” a jeszcze bardziej „uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych” zapewne od razu zapala się w naszych głowach lampka z tekstem – to nie do mnie. To chyba mowa do jakichś świętych, do papieża, biskupów, kapłanów, ale nie do mnie, zwykłego szaraczka. Tutaj faktycznie Jezus kieruje te słowa do apostołów, ale jest pewien problem – nieco później Jezus wysyła innych, zwykłych 72 facetów aby robili to samo a na końcu Ewangelii św. Marka to samo wezwanie jest kierowane do wszystkich wierzących. To znaczy, że jest to wezwanie także do Ciebie. Zapytaj w swojej modlitwie Jezusa osobiście, jak masz to rozumieć w kontekście swojego życia.
  • Niezależnie od tego, co Ci Jezus powie osobiście na temat Twojego głoszenia Dobrej Nowiny, to „na deser” dostajesz jeszcze słowo o tym, abyś się nie troszczył o to, co Cię na tej drodze spotka, abyś nie troszczył się o to, co będziesz jadł, pił, w co się będziesz ubierał, bo każdy robotnik w jego winnicy „jest godzien swojej strawy”. Pobrzmiewa tu echo innych słów Jezusa: „Starajcie się naprzód o królestwo [ Boga ] i o Jego sprawiedliwość , a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6,33). To nie jest zachęta do bezczynności, ale do zaufania Bogu, ponieważ „Bóg , czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych , którzy dniem i nocą wołają do Niego , i czy będzie zwlekał w ich sprawie ?” (Łk 18,7).
  • Na koniec padają słowa o „pokoju”, darze, który przynoszą uczniowie głoszący Dobrą Nowinę. To znaczy jest to także dar, który Ty możesz ofiarować innym, gdy żyjesz Jezusem i mówisz o tym, co On znaczy dla Ciebie. Ten „pokój” to nie jest tylko zwykłe pozdrowienie. Hebrajskie szalom oznacza także spokój, bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, pomyślność, zdrowie, zadowolenie, sukces, wygodę i pełnię. Zobacz – Jezus może dać przez Ciebie takie niesamowite rzeczy innym: „wasz szalom zstąpi na niego”. Ale trzeba spełnić 2 warunki.Warunek 1: daj Jezusowi przemienić swoje życie. Warunek 2: idź i mów innym, co Jezus Ci uczynił.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, uwolnij mnie od strachu związanego z mówieniem o Tobie publicznie. Daj mi swojego Ducha, który usuwa wszelki lęk.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?