Archiwum z dnia: 10 lipca 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO SPOGLĄDAĆ NA SWOJE ŻYCIE Z PERSPEKTYWY SŁOWA

10.07.2021, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 10, 24-33

Jezus powiedział do swoich apostołów: „Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy uczniowi, jeśli będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą. Więc się ich nie bójcie. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie jawnie, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Ze słów Ewangelii wynika, że śmierć nie jest dla człowieka największym nieszczęściem. Dla ludzi żyjących w czasach współczesnych śmierć wydaje się wielkim nieszczęściem i tragedią, ponieważ swoje skarby pokładają wyłącznie w dobrach materialnych i życiu na ziemi. Często nie rozumiemy śmierci ludzi młodych, czy dzieci. Bóg stosuje inną logikę niż my tu, na ziemi. Bóg spogląda na wszystko z perspektywy wieczności. Nasza ojczyzna jest w niebie  i my do niej zdążamy.
  • Jezus mówi jednak wyraźnie, ze człowiek może również trafić do piekła, z którego nie ma powrotu. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą.  Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.
  • Nasza kultura zrobiła się mocno antychrześcijańska, dlatego też człowiek współczesny jest coraz mniej wrażliwy na sacrum, na Boga i diabła. Coraz częściej grzech i diabeł postrzegany jest w kategoriach bajki. Życie postrzega się li wyłącznie przez pryzmat materialny i empiryczny. Dlatego św. Paweł jednoznacznie wzywa: Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem  walki przeciw ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich (Ef 6, 11-12).
  • Potrzebujemy ciągłego wczytywania się w Słowo Boże i “przeżuwania” Słowa Bożego w naszym życiu tak, aby Ono przenikało do naszego serca i zmieniało nasze myślenie i działanie. Jesteśmy zanurzeni w kulturę, często wrogą sprawom ducha, dlatego potrzebujemy stale konfrontowania naszego życia ze Słowem Bożym.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu dziękuję za Twoje Słowo. Dziękuję za wiarę i łaskę pogłębiania wiary przez Słowo Boże. Proszę o głębokie doświadczenie w moim życiu królestwa Bożego.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?