Archiwum z dnia: 16 lipca 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM POZWALAJĄC PANU CZYNIĆ NOWE RZECZY WE MNIE

16.07.2021, piątek , Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Wyjścia 11,10-12,14

Mojżesz i Aaron dokonali wszystkich cudów wobec faraona, lecz Pan uczynił upartym serce faraona, tak iż wzbraniał się wypuścić Izraelitów ze swego kraju.
Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej:
«Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć.
Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać.
I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, i chleby przaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami. Nie będziecie spożywać z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu, z głową, nogami i wnętrznościami. Nie może nic pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek zostanie z niego na następny dzień, w ogniu spalicie. Tak zaś spożywać go będziecie: biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana.
Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Pan. Krew posłuży wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską.
Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Bóg Starego Przymierza przyszedł wyzwolić Izraelitów jako Anioł Śmierci. Ten obraz zapadł im w pamięć, w końcu każdego roku świętując Paschę, zawsze opowiadano sobię tę historię. W ten sposób przechowali przez pokolenia pamięć o Bogu wyzwalającycm z niewoli i oczekiwali Mesjasza. Jednak Bóg Nowego Przymierza przyszedł zupełnie inaczej, niż się tego spodziewano – w słabym i kruchym dziecięciu w zapadłej mieścinie Betlejem i nie został przyjęty przez tych, którzy mieli siebie za elity. Jego inność to dla nas wyzwanie i wezwanie do przemiany myślenia – inaczej go nie rozpoznamy, gdy będzie przychodził do nas. Tak, jak nie rozpoznali Go Żydzi. A co to znaczy przemieniać myślenie? Myśleć tak, jak myśli Bóg a Jego myśli zawarte są w Piśmie Świętym. Dobry moment, aby zrobić sobie rachunek sumienia z tego jak traktuję Boże Słowo.

  • Wyobrażasz sobie, jak wielkim szokiem dla Żydów było, gdy Jan Chrzciciel powiedział o Jezusie: Oto Baranek Boży i przypomniały im się wydarzenia opisane w księdze Wyjścia? Ale spróbuj przeczytać ten fragment w świetle Jezusa i Jego ofiary. Co oznacza dla Ciebie zabijanie baranka? Co oznacza spożywanie baranka? Czym jest i jakie ma dla ciebie znaczenie krew baranka znacząca odrzwia i progi domu?
  • Jeszcze jedna rzecz, którą pokazuje mi dzisiejsze Słowo. Bóg przychodzi w tym, co znane i utrwalone. Ofiara z baranka znana była tamtejszym ludom od wieków. Bóg nadał jej nowy sens tak, jak i Jezus nadał jej nowy sens. Pan prowadzi nas wykorzystując nasze historie i przodków. Nie wyciąga nas z naszej, często szarej i zwykłej, rzeczywistości i nie tworzy dla nas żadnej specjalnej, idealnej przestrzeni. Przemienia nas w miejscu, w którym żyjemy, nadaje nowy sens naszym brakom i obfitości, naszym relacjom, naszej małości i wielkości. Przemienia nas w prawdziwie nowego człowieka, w starym miejscu.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Nasyć moją duszę na pustkowiach, odmłodź moje kości, abym był jak źródło wody co się nie wyczerpuje.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?