Archiwum z dnia: 27 lipca 2021

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO STAWAĆ W OBECNOŚCI BOGA

27.07.2021, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Wyjścia 33, 7-11; 34, 5-9. 28

Mojżesz wziął namiot i rozbił go za obozem, i nazwał go Namiotem Spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do Namiotu Spotkania, który był poza obozem.
Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu, cały lud stawał u wejścia do swych namiotów i patrzał na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu, i wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Potem wracał Mojżesz do obozu, sługa zaś jego, Jozue, syn Nuna, młodzieniec, nie oddalał się z wnętrza namiotu.
A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz niepozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia».
Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem».
I był tam Mojżesz u Pana czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i nie jadł chleba, i nie pił wody. I napisał na tablicach słowa przymierza – Dziesięć Słów.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Namiot Spotkania postawiono poza obozem, to znaczy, z dala od zgiełku codzienności. Dla nas takim miejscem jest Świątynia przepełniona Jego obecnością w Najświętszym Sakramencie, ale również świątynia naszych serc. Bóg stale zaprasza nas na spotkanie ze Sobą. Dopiero poświęcając czas i odrywając się od codziennych spraw i trosk, można usłyszeć Jego głos i poznać własne wnętrze, prawdziwie odpocząć. Bóg pragnie bardzo intymnej relacji. Tylko ty i On. Rozważając dzisiejsze Słowo czerp radość z przebywania z Nim w tej chwili.
  • Mojżesz rozmawiał z Jahwe jak z przyjacielem, a cały lud oddawał chwałę widząc pojawiający się słup obłoku. Czy Twój kontakt z Bogiem sprawia, że inni ludzie radują się i chcą Go chwalić? Zastanów się, czy Twoja relacja z Nim jest bardziej pełna lęku czy zaufania? Izraelici widzieli na własne oczy łaskę, jaką Bóg okazuje ich przywódcy. Mogli przez to czuć się chronieni, wyróżnieni i szczęśliwi. Bóg był życzliwy Mojżeszowi i ta życzliwość odbijała się na twarzy Mojżesza, gdy wracał do obozu. Czy po miesiącach/ latach od osobistego nawrócenia widać w Tobie różnicę? Co zmienia w Tobie każde kolejne „wejście do namiotu”?
  • Bóg objawiając się wobec ludu o twardym karku nie gromił go. On doskonale zna naszą nieprzychylność, niedowiarstwo i niegodziwość, a mimo to cały czas woła jak swoista autoreklama „JESTEM DOBRY, KOCHAM CIĘ”. Nie ze względu na naszą pobożność, uprzejmość czy staranie się być lepszym. Wręcz przeciwnie. On pierwszy przebacza nam grzechy i przyjmuje jako swoje dzieci, bo jest miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech. Nie zasługujesz na Miłość. Pan dał Ci ją za darmo.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, Ty jesteś samą Obecnością. Niech moje serce cieszy się i przemienia w każdym spotkaniu z Tobą.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?