CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYWAĆ W NOWY SPOSÓB MOC BOŻĄ

29.06.2022, środa , Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Dzieje Apostolskie 12, 1-11

W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni Przaśników. Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po Święcie Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: „Wstań szybko!” Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. „Przepasz się i włóż sandały!” – powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: „Narzuć płaszcz i chodź za mną!” Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego.Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: „Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Szymon Piotr głosząc Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego stał się osobą niebezpieczną. Św. Łukasz pisze bowiem: Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy. Szesnastu żołnierzy pilnowało samego Piotra. Więźniowie skuci łańcuchami i umieszczeni między żołnierzami, po ludzku rzecz biorąc, nie mieli żadnych szans na ucieczkę. Była to zwyczajowa praktyka w tamtym czasie. Co mógł myśleć Piotr skuty podwójnym łańcuchem, doświadczając cierpienia i upokorzenia? Nie tak dawno było zesłanie Ducha Świętego potwierdzone spektakularnymi znakami, a obecnie tylko cierpienie i  upokorzenie. Publiczne więzienie, to cena jaką płaci Piotr za głoszenie Jezusa Zmartwychwstałego. Jaką cenę płacisz za głoszenie Jezusa Chrystusa w swoim życiu, choćby przez mówienie prawdy? Jaką cenę płacisz za wartości, które są dla ciebie ważne?
  • Piotr doświadczył w sposób spektakularny swojego wyzwolenia i zapewne nie spodziewając się takiego końca uwięzienia: Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: „Wstań szybko!” Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany.„Przepasz się i włóż sandały!” – powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: „Narzuć płaszcz i chodź za mną!” Piotr doświadcza Bożej interwencji, w którą trudno mu było uwierzyć. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie. Piotr potrzebował w nowy sposób uwierzyć w Bożą moc zmartwychwstania. Potrzebował jako człowiek doświadczający cierpienia, przekroczyć ludzkie ograniczenia i lęki. W jakich sytuacjach potrzebujesz doświadczyć Bożej ingerencji? Jakie cierpienie w twoim życiu potrzebuje odkrycia  nowego sensu?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna do tekstu.
DUŻE PACIORKI: W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia.
MAŁE PACIORKI: Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Brak komentarzy do “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYWAĆ W NOWY SPOSÓB MOC BOŻĄ”

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)


Następna strona »