CHODZIĆ W DUCHU ŚWIETYM TO PRZEBACZAĆ

19.06.2018, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 5, 43-48

Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim.
Potem Lewi sprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: „Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami ?”
Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników”.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Miłość nieprzyjaciół jest pewnym papierkiem lakmusowym naszego chrześcijaństwa, naszej dojrzałości w wierze. Jest trudnym wymaganiem, które domaga się wyjścia poza swój punkt widzenia, poza swoją miarę. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. (Mk 4, 24)
  • Miłość nieprzyjaciół wymaga rezygnacji z oskarżania i osądzania drugiego człowieka. Rezygnacji z prerogatyw, które należą wyłącznie do Boga, bo my jesteśmy tylko stworzeniem. Ból, gniew i żal w naszym sercu  po wyrządzonej krzywdzie, jest  słuszny, ale domaga się przebaczenia i przepracowania, aby nas nie zniszczył.
  • Nie jesteśmy w stanie przekroczyć progu miłości nieprzyjaciół, dopóki nie zaczniemy się modlić i ćwiczyć w przebaczaniu. Jezus w Ewangelii Mateusza mówi: A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Wyrządzone krzywdy i  ich skutek w postaci bólu i gniewu, domagają się powierzenia Jezusowi na modlitwie. Domagają się przebaczenia z naszej strony, a uzdrowienia wewnętrznego przez Boga żywego.
  • Czy pamiętasz osoby, które wyrządziły ci krzywdę lub w taki czy inny sposób prześladowały cię? Wymień te osoby. Proś Jezusa o łaskę przebaczenia i wewnętrznego uzdrowienia a doświadczysz jak pokój Boży, który przewyższa wszystko będzie powoli wypełniał Twoje serce.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu miłość nieprzyjaciół jest niemożliwa bez Twojego wsparcia. Proszę Cię o łaskę przebaczania i wewnętrznej wolności od wyrządzonych mi krzywd.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Brak komentarzy do rozważania “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIETYM TO PRZEBACZAĆ”

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)


Następna strona »