CHODIZĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO UCZCIWIE REALIZOWAĆ SWOJE POWOŁANIE

20.09.2020, niedziela , Św. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 20,1-16a

Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winnicy! A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych! Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Gdy czytałem dzisiejszą Ewangelię zastanowiłem się, co ja bym powiedział będąc jednym z robotników. Co mówiłbym, gdybym był tym zatrudnionym z samego rana lub tym co przyszedł pracować na koniec dnia. To byłyby dwie skrajne postawy. Jedna pełna złości na pracodawcę i poczucia niesprawiedliwości a druga pełna radości, zdziwienia i oczywiście wspierająca decyzję w sprawie wynagrodzenia.
  • Druga refleksja to było pytanie, co zrobiłbym następnego dnia. Czy przyszedłbym tak samo z rana, jak w dniu poprzednim? A może zaryzykowałbym późniejszą porę, by ugrać tyle samo za mniejszy nakład pracy? Jak patrzyłbym na gospodarza: naiwniak, szaleniec czy może uznałbym, że chciał być dobrym?

  • Te dwa pytania zastanowiły mnie, jak podchodzę do tego co dzieje się w moim życiu. Bóg obdarzył mnie pakietem zdolności, powołał do życia w konkretnej rodzinie i wzbudził chęć realizowania powołania, jakim jest małżeństwo i rodzicielstwo. Czy uczciwie wypełniam obowiązki swojego stanu? Czy pracuję uczciwie? A może szukam wciąż drogi na skróty i wykorzystuję „naiwności” innych?
  • Nie mogę patrzeć na moje życie oglądając się na innych, bo będę zawsze oceniał subiektywnie, jak robotnicy zapłatę. Mogę narzekać na swoje życie, bo przecież ja miałem gorszy start, gdyż tata był alkoholikiem. Bóg na to nie zważa. Chce bym realizował swoje powołanie sumiennie i uczciwie. Czy tak jest na co dzień?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu dziękuję za to, że mnie powołałeś do życia. Dziękuję za trud codzienności, w którym prowadzisz mnie, moje małżeństwo i rodzinę do zbawienia.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Brak komentarzy do rozważania “CHODIZĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO UCZCIWIE REALIZOWAĆ SWOJE POWOŁANIE”

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)


Następna strona »