SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO PRZEZ MIŁOŚĆ DO CZŁOWIEKA

20.05.2019, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 14, 21-26

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».
Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: «Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?»
W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Gdy myślę o zachowywaniu (czyli praktykowaniu, wykonywaniu) przykazań to na myśl przychodzi mi Dekalog i przykazania kościelne, ale przecież to wszystko streszcza się w jednym: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (J15,12). Dalsze wskazówki znajdziemy w Liście św. Jana: Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi (1J 4,20).
  • Nie musimy szukać daleko, ci, których „widzimy”, to mąż, żona, dziecko, sąsiad, kolega/koleżanka z pracy i teściowa. Jak wyraża się na co dzień nasz miłość wobec nich? Nie chodzi o górnolotne uczucia, ale konkret, czyn. Taki konkret tego, czym jest miłość przedstawia św. Paweł w znanym hymnie o miłości. Tak więc, czy moja miłość wobec tych wyżej wymienionych jest np. cierpliwa (dzieci), nie pamięta złego (teściowa), nie zazdrości (kolega z pracy), wszystko znosi (mąż/ żona), nie unosi się gniewem (sąsiedzi)?
  • Nagrodą za ten wysiłek praktykowania przykazania miłości bliźniego jest obecność Boga w nas: Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Co to znaczy? Co się dzieje, gdy Bóg przebywa w nas, gdy do nas przychodzi? Po pierwsze – daje pokój serca. Czytamy o tym wielokrotnie w okresie wielkanocnym, gdy zmartwychwstały Jezus przychodząc do uczniów zwykle zaczyna od pozdrowienia „pokój wam”. Po drugie – daje wolność, bo gdzie przebywa Bóg, tam jest wolność (2Kor 3,17). Po trzecie – daje radość: Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać (J16,22).
  • Czy jednak takie miłowanie jest możliwe? o tym mówi ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii. Mamy pomoc w postaci Ducha Świętego – Parakleta. Paraklet to inaczej Ad-vocatus, czyli wezwany do pomocy (w sądzie). On was wszystkiego nauczy. Tu jest klucz do tego, jak radzić sobie z nieumiejętnością kochania, nieumiejętnością okazywania miłości i wytrwania w kochaniu bliźnich – wzywanie Ducha Bożego do pomocy!

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Przyjdź Duchu Święty i pomagaj mi okazywać miłość, pomagaj mi przezwyciężać trudności w wyrażaniu miłości, ucz mnie tego czym jest prawdziwa miłość wobec Boga i ludzi.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Brak komentarzy do rozważania “SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO PRZEZ MIŁOŚĆ DO CZŁOWIEKA”

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)


Następna strona »