OCZEKIWAĆ PANA NIOSĄC LUDZIOM JEGO MIŁOŚĆ

05.12.2020, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 9,35 – 10, 1. 5a. 6-8

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.
A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus nie jest obojętny wobec osób potrzebujących pomocy, chorych, udręczonych. Przychodzi do nas by z miłością uleczyć wszystkie nasze słabości, wszystkie obolałe i zranione miejsca. Zna każdego z nas dokładnie, „po imieniu i jest nam łaskawy” (por. Wyj. 33,12) i wie gdzie i w czym potrzebujemy Jego interwencji. Czy pozwolę, aby Jezus dziś ulitował się nade mną? Jaka choroba duszy lub ciała jest moim cierpieniem?
  • Żniwa w Palestynie, to bardzo krótki okres. Trzeba szybko zebrać ziarna, zanim spadną na ziemię i spali je słońce. Potrzeba więc dużo osób do pracy. Jezus jest Mesjaszem i właściwie wszystko może uczynić sam. A mimo to do niesienia Dobrej Nowiny chce posłużyć się człowiekiem. „Idźcie i głoście”, czyli kontynuujcie Moją misję, ewangelizujcie – jest skierowane również do mnie. Jeśli wejdę na tę drogę, to mam być hojnym szafarzem Jego miłości, „dawać wzór własnym postępowaniem” (por. Tt 2,7) przez które będzie się odbijać miłość i troska o każdego człowieka. Czy jestem gotów stać się odbiciem miłości Jezusa?
  • Wszystko co mamy, nasze zdolności, umiejętności, dobra otrzymaliśmy z hojności samego Boga. Nie ma w tym żadnej naszej zasługi. To, co otrzymaliśmy, ma służyć zarówno nam, ale także wspólnocie ludzi, których Bóg postawił nam na drodze. Czym dzielę się z innymi? Czym ubogacam drugiego człowieka?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, uczyń mnie Twoim narzędziem i uzdolnij do niesienia z zapałem Dobrej Nowiny cierpiącym i potrzebującym pomocy.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Brak komentarzy do rozważania “OCZEKIWAĆ PANA NIOSĄC LUDZIOM JEGO MIŁOŚĆ”

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną reflekcją lub pytaniem do dzisiejszego słowa

(opcjonalny)


Następna strona »