Archiwum z dnia: 7 listopada 2020

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO UCZCIWIE ZARZĄDZAĆ PIENIĘDZMI I CZASEM

07.11.2020, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 16, 9-15

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.
Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze?
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!»
Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego. Powiedział więc do nich: «To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Mamona jest o tyle niegodziwa, że jest dobrem tego świata. Pieniądz jest pewnym dobrem, które w życiu wiecznym nie będzie istniało. Dobra, które posiadamy tu na ziemi, nie są wieczne i nie są naszą własnością. Otrzymaliśmy je od Boga, abyśmy sami mogli wzrastać i się rozwijać, ale także, aby dzielić się z tymi, którzy z różnych względów ich nie mają, albo z różnych przyczyn nie mogą zdobyć. Jesteśmy zaproszeni do pomagania potrzebującym, wspierania środkami materialnymi tych, którzy potrzebują pomocy. W ten sposób niosąc pomoc, „kupujemy” sobie wdzięczność i przyjaciół. „Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania, niech czynią dobrze, bogacą się w dobre czyny, niech będą hojni, uspołecznieni, odkładając do skarbca dla siebie samych dobrą podstawę na przyszłość, aby osiągnęli prawdziwe życie” (1 Tm 6,17-19).
  • „Nadzy na świat przyszliśmy i nadzy z niego odejdziemy” (zob. Hi 1,21; Koh 5,14).  Ta prawda pozwala zachować dystans do bogactwa materialnego i unikać wpadnięcia w pułapkę pogoni za pieniędzmi. Władza i pieniądze to dzisiejsze bożki, które mają moc przesłonić Boga stać się celem życia człowieka. W pogoni za nimi można przestać się liczyć z drugim człowiekiem, z zasadami sprawiedliwości, przykazaniami. Czy praca zawodowa nie jest dla mnie ważniejsza niż czas z rodziną (czy pracuję w niedzielę? Czy muszę to robić?)? Czy swoją pracą przyczyniam się również do budowania dobra wspólnego? W jaki sposób?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, chcę zawsze stawiać Ciebie na pierwszym miejscu. Pragnę czystego serca, które będzie całą ufność pokładać tylko w Tobie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?