Archiwum z dnia: 22 listopada 2020

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO STAWAĆ W PRAWDZIE PRZED JEGO OBLICZEM

22.11.2020, niedziela Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, Św. Cecylii

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 25,31-46

Jezus powiedział do swoich uczniów:
Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Ostatnio dużym problemem jest dla mnie przygotowanie się do spowiedzi św. Trudność wynika nie ze wstydu lub strachu przed wyznaniem grzechów, ale na braku refleksji w rachunku sumienia. Nie znajduję pomocy w listach znajdujących się w książeczkach czy internecie. Pytam się siebie: „co oddaliło mnie od Boga?”. Przecież staram się żyć z Jezusem i nie popełniam, dzięki łasce Bożej, grzechów ciężkich. Upadam często, lecz to są grzechy lekkie. Prosiłem Jezusa o pomoc w tej sprawie.
  • Dzisiejszy fragment jest darem! To jest właśnie rachunek sumienia, który Jezus przygotował dla mnie. Pan Jezus nie pyta się mnie, co złego zrobiłem, lecz o to czego nie uczyniłem w Jego imię. Na przykład nie biję moich dzieci, choć czasem są nieznośnie i nieposłuszne. Ale czy w trudnej chwili potrafię je przytulić, odezwać się dobrym słowem, czy po prostu uśmiechnąć się do nich? Nie złorzeczę ludziom, którzy są dla mnie niemili lub trudni. Omijam ich, ale przez to nie modlę się za nich.
  • To tylko proste przykłady, ale myślę, że każdy z nas może teraz zapytać się swego sumienia nie tylko o to „czy coś złego zrobiłem, zgrzeszyłem?” ale także „czy zaniedbałem, nie wykonałem czegoś w imię miłości do Jezusa?”. To jest to, czego brakowało mi w moim rachunku sumienia.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu dziękuję Ci za Słowo, które jest żywe i oczyszcza moje sumienie, odkrywa to, co zakryte i oświetla to, co ukrywam. Proszę Cię Panie o łaskę dobrego rachunku sumiena, bym mógł stawać w prawdzie, abym poznał moje grzechy i zaniechania.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?