Archiwum z dnia: 10 listopada 2020

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WZRASTAĆ W POKORNEJ MIŁOŚCI

10.11.2020, wtorek , Św. Leona Wielkiego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 17, 7-10

Jezus powiedział: «Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Co Jezus może mieć na myśli? Raczej nie chodzi Mu o to, że nie powinniśmy okazywać, czy oczekiwać wdzięczności. Pan jednak zna nasze serca, wie co może im zagrażać. Potrzeba odczuwania wdzięczności od innych jest naturalna i dobra, tak jak i okazywanie wdzięczności. Jednak co w przypadku, gdy doświadczamy niewdzięczności? Czy są takie sytuacje, osoby w Twoim życiu, których niewdzięczność zauważasz? Jak na to reagujesz? Czy jest to dla Ciebie  bolesne i jak sobie z tym radzisz?
  • Doświadczanie niewdzięczności może zatruwać serce, sączyć w nie zniechęcenie, żal a w końcu gorycz. Czy Ci to nie grozi? Właśnie przed tymi truciznami Jezus chce Cię chronić: gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”». Jego radą jest czynienie wszelkiego dobra przede wszystkim ze względu na Niego samego: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40). Od Niego mamy oczekiwać wdzięczności, nagrody, zrozumienia, docenienia.
  • Taka postawa chroni też przed pychą, która jest często zamaskowaną, głęboko ukrytą pokusą i pobudką. Czy ćwiczysz się w nie oczekiwaniu pochwał i wdzięczności od ludzi, właśnie po to, by wzrastać w pokorze? Pokora to przeglądanie się w oczach Bożych, nie ludzkich – tylko w Jego oczach szukanie uznania i akceptacji. On zna prawdę, On wie ile Cię kosztuje każdy czyn miłości, On wie wszystko…

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Powierzam Ci Panie wszystkie relacje i sytuacje, kiedy mnie bolała niewdzięczność bliźnich, proszę uzdrów moje serce z wszelkiego żalu. Dziękuję Ci, że w tych chwilach byłam/łem do Ciebie podobny Jezu umęczony – w poczuciu osamotnienia, odrzucenia, lekceważenia. Chcę Tobie służyć w bliźnich, chcę Tobie Jezu obecny w człowieku poświęcać moje siły, Tobie służyć z miłością! Działaj Panie w moim sercu, proszę!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?