Archiwum z dnia: 22 stycznia 2018

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ZNAĆ PRAWDĘ O BOGU

22.01.2018, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 3,22-30

Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy».
Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Działalność Jezusa wymaga odpowiedzi ze strony tych, którzy reprezentują w Izraelu władzę religijną. Widzą jak uzdrawia opętanego w synagodze, chorego na trąd, sparaliżowanego oraz człowieka z uschłą reką. Marek Ewangelista opowiada, że uzdrowił wielu i wyrzucał demony. Nie dało się już dłużej milczeć o tym, co działo się za sprawą Nauczyciela. Ta cała sytuacja domagała się z ich strony oceny. Opinia jest zaskakująca:  Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy.

  • Wszelkie swoje działanie Jezus opierał na mocy Ducha Świętego. Zarzucanie Mu reprezentowania władcy złych duchów jest znieważeniem samego Ducha Świętego. Przypisywanie Bogu demonicznego działania jest bluźnierstwem przeciw Parakletowi. Dalej idzie za tym odrzucenie Daru zbawienia i Bożej łaski. Taki grzech nie będzie odpuszczony, ponieważ prowadzi on do zamknięcia się na Boga i utożsamiania Go z szatanem. Zaskakująca przewrotność!
  • Co robi Jezus, który zawsze ma klasę i która objawia sie miłosierdziem? Przywołuje ich do siebie i mówi do nich w przypowieściach. Dlaczego w przypowieściach? To wynika z Jego delikatności. Mówiąc w ten sposób, nie chce ich zawstydzić na oczach innych, obecnych tam osób. W końcu to nauczyciele Pisma! Zachwyca mnie to uszanowanie drugiego i jego wolności.  Pomału, słowo po słowie, chce im pokazać ich błędne myślenie. Ale też chce, aby się skonfrontowali ze swoją opinią.  
  • Zaryzykowałabym stwiedzeniem, że przypisywanie Bogu chorób, wojen, kataklizmów czy  jakichkolwiek nieszczęść jest właśnie takim bluźnierstwem wobec Ducha Świetego. On , który jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności, nie stoi za tymi wszystkimi tragediami ludzkimi. To pycha ludzka i złe korzystanie z wolności, jaką nas obdarzył, przyczynia się do tego.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu daj mi odwagę i pokorę na przyjęcie prawdy o Tobie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?