Archiwum z dnia: 25 stycznia 2018

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO DOŚWIADCZYĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO NA SWÓJ SPOSÓB

25.01.2018, czwartek , Nawrócenie świetego Pawła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Dzieje Apostolskie 22, 3-16

Paweł powiedział do ludu:
„Ja jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i udałem się do Damaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli, i przyprowadzenia do Jerozolimy dla wymierzenia kary.W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle ‘około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: «Szawle, SzawIe, dlaczego Mnie prześladujesz?»Odpowiedziałem: «Kto jesteś, Panie». Rzekł do mnie: «Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz». Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. Powiedziałem więc: «Co mam czynić, Panie?» A Pan powiedział do mnie: «Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić». Ponieważ zaniewidziałem od blasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy. Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie Prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo, przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział: «Szawle, bracie, przejrzyj!» W tejże chwili spojrzałem na niego. On zaś powiedział: «Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego, i Jego własny głos usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego imienia!»”

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Szaweł z Tarsu doświadczył Jezusa zmartwychwstałego w sposób niedelikatny, bolesny i mówiąc dzisiejszym językiem, niemile widziany, ale za to skuteczny. Nie każde spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym jest euforyczne, ciepłe i  mile widziane. Jezus zmartwychwstały przychodzi bowiem do nas tak jak tego potrzebujemy. Dla oczekujących, kochających  zmartwychwstałego będzie spotkanie w duchu miłości: Miłość mi wszystko wyjaśniła, Miłość wszystko rozwiązała -dlatego uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by przebywała. Dla kochających i oczekujących Jezusa będzie spotkanie ciepłe, objawiajace sens przeżytych doświadczeń. Czy oczekujesz na Jezusa w duchu miłości i tęsknoty?
  • Jezus zmartwychwstały objawia się niektórym także w sposób bolesny, tak jak Pawłowi z Tarsu. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: «Szawle, SzawIe, dlaczego Mnie prześladujesz?» […]Ponieważ zaniewidziałem od blasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy. Obecnie dla niektórych tym bolesnym doświadczeniem spotkania z Jezusem może być złamanie nogi i znalezienie się w szpitalu. Dla niektórych wstrząsem bywa wypadek samochodowy lub ominięcie samochodu jadącego z drugiej strony z prędkością 150 km na godzinę. Dla jeszcze innych wyjście cało z hali, która zawaliła się pod nawałem śniegu (sytuacja sprzed kilku lat z Katowic). Jakiego spotkania z Jezusem zmartwychwstałym potrzebujesz, aby cię skruszyło, pchnęło do przemiany życia?
  • Spotkanie Szawła z Jezusem Zmartwychwstałym spowodowało przemianę w apostoła narodów. Szaweł z Tarsu odpowiedział na wezwanie Jezusa. Jego przemiana była tak jednoznaczna, że niektórzy pytali się: Czy to nie ten sam, który w Jerozolimie prześladował wyznawców tego imienia i przybył tu po to, aby ich uwięzić i zaprowadzić do arcykapłanów. (Dz 9, 21) Po spotkaniu z Jezusem zmartwychwstałym Bóg oczekuje od nas konkretnych decyzji zmieniających nasze życie. Jakie decyzje Bóg chciałby, abyś podjął po spotkaniu się z Jego Synem? Nazwij te decyzje, nawet, jeśli to coś drobnego i na pierwszy rzut oka wyda ci się mało znaczące. Im bardziej konkretnie, tym większy się z tego zrodzi owoc.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci, że pragniesz przyjść do mnie tak, jak tego potrzebuję. Dziękuję za moją przemianę, którą sprawiasz Ty.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?