Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO DOBRZE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SWOJEJ ŚMIERCI

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO DOBRZE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SWOJEJ ŚMIERCI

01.02.2018, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Pierwsza księga Królewska 2, 1-4. 10-12

Kiedy zbliżył się czas śmierci Dawida, wtedy rozkazał swemu synowi, Salomonowi, mówiąc: «Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem! Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga twego, idąc za Jego wskazaniami, przestrzegając Jego praw, poleceń i nakazów, jak napisano w Prawie Mojżesza, aby ci się powiodło wszystko, co zamierzysz, i wszystko, czym się zajmiesz, ażeby też Pan spełnił swą obietnicę, którą mi dał, mówiąc: Jeśli twoi synowie będą strzec swej drogi, postępując wobec Mnie szczerze z całego serca i z całej duszy, to wtedy nie będzie ci odjęty mąż na tronie Izraela». Potem Dawid spoczął ze swymi przodkami i został pochowany w Mieście Dawidowym. A czas panowania Dawida nad Izraelem wynosił czterdzieści lat. W Hebronie panował siedem lat, a w Jerozolimie panował trzydzieści trzy lata.
Zasiadł więc Salomon na tronie Dawida, swego ojca, a jego władza królewska została utwierdzona.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Król Dawid ma świadomość zbliżania się do śmierci. Pięknie mówi do swojego syna Salomona: «Ja wyruszam w drogę przeznaczoną ludziom na całej ziemi. Ty zaś bądź mocny i okaż się mężem!  Człowiek współczesny, nawet ciężko chory, wszelkimi możliwymi sposobami próbuje wyeliminować myśl o śmierci.  Lęk przed śmiercią sprawia, że niewiele osób jest w stanie dobrze przygotować się do śmierci, ostatniego “egzaminu” swojego życia. Kościół w swojej mądrości posiada narzędzia, które pozwalają przejść w spokoju i zaufaniu na drogę wieczności, np. wiatyk, sakrament dla umierających oraz odpust zupełny dla umierających. Czy lęk przed śmiercią nie paraliżuje twojego życia i wyborów? Czy modlisz się o swoją dobrą śmierć?
  • Świadomość śmierci czy też uniknięcie śmierci w jakiejś ekstremalnej sytuacji sprawia, że człowiek zmienia hierarchię wartości swojego życia. Król Dawid zostawia pewien duchowy spadek Salomonowi, a brzmi On: wierność Bogu żywemu i Jego przymierzu. Dla Dawida najważniejszym doświadczeniem była relacja z Bogiem żywym. Jego wiara pokonała Goliata.  Do króla Saula młody Dawid mówi: Sługa twój kładł trupem lwy i niedźwiedzie, nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich, gdyż urągał wojskom Boga żywego. Powiedział jeszcze Dawid: Pan, który wyrwał mnie z łap lwów i niedźwiedzi, wybawi mnie również z ręki tego Filistyna. (1Sm 17, 36-37a). Jaki spadek duchowy chciałbyś przekazać bliskim, którzy pozostaną? Co było twoim największym odkryciem i doświadczeniem w życiu?
  • Umierający Jezus ma świadomość wykonanej misji życiowej. Jan ewangelista pisze bowiem: Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby sie wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę oddał ducha. ( J19, 28-30) Co jest misją twojego życia? Czy realizujesz tą misję, nawet idąc pod prąd?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci, że całe moje życie przygotowuje mnie do śmierci – przejścia do pełnego przebywania z Tobą. Dziękuję Ci za dobrze przeżyte życie. Dziękuję Ci realizację misji mojego życia. Dziękuję Ci za dobrą śmierć.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Brak komentarzy do “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO DOBRZE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SWOJEJ ŚMIERCI”

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)