Archiwum z dnia: 1 listopada 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WEJŚĆ NA DROGĘ ŻYCIA

01.11.2019, piątek Uroczystość Wszystkich Świętych

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 5, 1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W Uroczystość Wszystkich Świętych Kościół przypomina nam i zaprasza nas, aby wejść na drogę świętości. Jednak powinniśmy pamiętać o tym, że świętość to najpierw inicjatywa i zaproszenie żywego Boga. On sam jest dawcą świętości. On pierwszy wychodzi do nas z inicjatywą – pierwszy walczy, pierwszy kocha, pierwszy szuka i pierwszy powołuje. Takim kluczowym bożym zaproszeniem do życia w świętości jest zaproszenie do nieustannego przebywania w stanie łaski uświęcającej. Jak na nie odpowiadasz? Czy dbasz o to, aby od razu korzystać z Sakramentu Pojednania, gdy zaistnieje potrzeba? Czy nie odwlekasz tego w nieskończoność?
  • Kościół pokazuje nam świętość z perspektywy błogosławieństw. Czym jest zatem błogosławieństwo? Błogosławić oznacza przekazywać dar życia, udzielać życia. Tym, który błogosławi, czyli udziela nam ze swojego życia, jest przede wszystkim Bóg. Swój punkt szczytowy osiąga to błogosławieństwo w Chrystusie. Człowiek na błogosławieństwo Boże odpowiada dziękczynieniem, zresztą tak samo, jak wtedy, gdy ktokolwiek czyni nam cokolwiek dobrego. Czy dziękczynienie ma swoje miejsce w twojej modlitwie? Czy dziękujesz, jak prosi św. Paweł, za wszystko – także za to co trudne?
  • Wejść na drogę błogosławieństw to wejść na drogę życia. Jedno z tłumaczeń tego tekstu oddaje to właśnie w taki sposób. Jakże błogosławieni są ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości! Bo zostaną nasyceni. Jakże błogosławieni są ci, którzy okazują miłosierdzie! Bo miłosierdzie zostanie im okazane. Jakże błogosławieni są czystego serca! Bo będą oglądać Boga. Jakże błogosławieni są czyniący pokój! Bo zostaną nazwani synami Bożymi.
  • Żyć duchem błogosławieństw, to żyć i udzielać innym ducha życia. Żyć duchem błogosławieństw, to żyć duchem wdzięczności – duchem Eucharystii. Czy żyjesz duchem błogosławieństw? Czy niesiesz innym życie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci za dar wiary. Proszę Cię o umiejętność wcielenia w moje życie ducha błogosławieństw.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?